Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Lees meer over onze cookies
Ik wil informatie op maat (tracking cookies)

Tracking cookies voor informatie op maat: met deze cookies kunnen we de informatie nog beter op je afstemmen. Als je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van onze websites maar kan het wel voorkomen dat bijvoorbeeld opnieuw gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen als je dat al hebt gedaan.

Werkwijze Stichting VNB

Stichting VNB houdt toezicht op de naleving van de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Wij kunnen een onderzoek instellen bij een werkgever als we vermoeden dat de cao niet correct wordt nageleefd.

De bevoegdheid om de naleving van de cao te controleren wordt ontleend aan artikel 78 van de cao. Daarin is geregeld dat op verzoek van een werknemersorganisatie (FNV) een werkgever moet aantonen dat hij de cao naleeft. FNV heeft de uitvoering van deze taak overgedragen aan Stichting VNB.

Onderzoek

Stichting VNB kan een onderzoek starten bijvoorbeeld naar aanleiding van een melding van een werknemer waaruit blijkt dat de cao niet correct lijkt te worden toegepast. Daarnaast kan Stichting VNB steekproefsgewijs een onderzoek instellen naar een groep werkgevers. Of een onderzoek instellen naar bedrijven die actief zijn in een deelmarkt waarvan is gebleken dat de cao veelvuldig wordt overtreden.

Omgekeerde bewijslast 

De werkgever ontvangt van ons een brief met het verzoek binnen vier weken schriftelijk aan te tonen dat de cao correct wordt nageleefd. Er geldt dus een omgekeerde bewijslast. 
Aan de hand van de ontvangen stukken controleren wij of de cao correct wordt nageleefd. We zetten onze bevindingen op schrift en versturen die naar de werkgever. Vervolgens krijgt de werkgever de kans eventuele overtredingen te herstellen.

Anoniem 

Tijdens de hele procedure blijft de melder anoniem omdat het een collectieve procedure betreft. Indien een werkgever niet wil meewerken aan het onderzoek of de eventuele overtredingen niet wil herstellen, gaan we naar de rechter.