Zorg & wonen

Duurzaam wonen en betaalbare zorgdiensten

FNV Senioren maakt zich sterk voor langer duurzaam wonen en goede en betaalbare zorgdiensten.

FNV Senioren over zorg

FNV Senioren wil goed beleid voor Zorg & Wonen voor ouderen. Als je ouder wordt dan heb je meestal meer en ook vaker zorg nodig. Die zorgvraag neemt nog eens toe door de stijgende levensverwachting van ouderen. De organisatie van de zorg is sterk veranderd door marktwerking en verschuiving van taken naar gemeenten. Wat dat voor senioren betekent volgen we met bijzondere aandacht. Belangrijk is dat de zorg van hoge kwaliteit is, maar ook betaalbaar voor alle senioren. Hoe zorg wordt ingekocht houden we daarom goed in de gaten.

FNV Senioren over wonen

Als oudere heb je soms een andere woning nodig of moet je woning worden aangepast. Veel senioren willen graag thuis blijven wonen. We zien verschillende initiatieven die de manier van wonen veranderen. Zoals woongemeenschappen waarin bijvoorbeeld echtparen bij elkaar kunnen blijven wonen. Als we willen dat senioren langer thuis blijven wonen, dan moeten we dat ook mogelijk maken.

FNV Senioren zet zich daarom in voor voldoende en betaalbare seniorenwoningen. 

Stimulerende overheidsmaatregelen

Voor de zorg én voor het wonen is het belangrijk om financieel kwetsbare senioren in de gaten te houden. Met alleen een Aow-uitkering kunnen veel mensen de stijgende kosten van zorg en wonen meestal niet opbrengen. We komen zowel landelijk als lokaal op voor deze kwetsbare ouderen.

FNV Senioren stuurt ook aan op stimulerende maatregelen van de overheid om de formele en formele zorg, zoals mantelzorg, voor ouderen te ondersteunen.

Landelijke samenwerking mantelzorg

Samen krijg je meer voor elkaar. Landelijk trekken we daarom op met de Woonbond en de Nederlandse Cliënten en Patiënten Federatie. Zo volgen we samen wat de effecten op mantelzorgers zijn van een steeds grotere belasting. Door hun afnemende fysieke of mentale gezondheid neemt de behoefte van senioren aan mantelzorg toe. Professionele hulp is vaak (nog) niet nodig. Tegelijk staan veel senioren klaar voor anderen in hun buurt. Senioren doen een beroep op mantelzorgers, maar zijn ook zelf vaak mantelzorger.

Invloed op lokale politiek

Zorg en wonen voor ouderen ligt nu meestal in handen van gemeenten. In de lokale politiek zetten leden van FNV Senioren zich actief in voor een beter aanbod van diensten en activiteiten in hun gemeente. Zo kijken we goed naar de kwaliteit van aanbestedingen in de zorg. Leveren die problemen op, dan pakken we die aan. Ook het gemeentelijk beleid voor senioren en wonen volgen we kritisch. Waar nodig bedenken we oplossingen.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.