Chroom 6

De vakbonden zijn geschrokken van de resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. De conclusie van het RIVM is hard: Defensie heeft zich niet aan haar zorgplicht gehouden. Blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot verschillende ernstige ziektes. Vakbonden hebben met Defensie een uitkeringsregeling afgesproken.

Het onderzoek liegt er niet om

Het RIVM-onderzoek liegt er dus niet om. Het RIVM toont duidelijk aan dat het aannemelijk is dat (oud)medewerkers in bepaalde functies een ernstige ziekte gekregen kunnen hebben door het werken met chroom-6 bij Defensie.

Schadevergoeding

Onze aandacht gaat allereerst uit naar de zieke (oud)medewerkers en de mensen die hun dierbare levenspartner, familielid of vriend moeten missen. Zij ondergaan veel leed en verdriet. Om te voorkomen dat ze naast dat leed en verdriet ook nog eens een ingewikkeld aansprakelijkheidstraject moeten starten om een schadevergoeding te krijgen, hebben vakbonden met Defensie een collectieve uitkeringsregeling afgesproken.

Collectieve uitkeringsregeling

Iedereen die een aantoonbare aandoening heeft waarvan het aannemelijk is dat die veroorzaakt kan zijn door het werken met chroom-6, kan een beroep doen op deze regeling. Je moet dan wel aan een aantal criteria voldoen. Je krijgt:

  • Een deel voor immateriële schade (smartengeld). De hoogte van de uitkering varieert van € 5.000 tot € 40.000. Dit is afhankelijk van de functie, de functieduur en de aandoening.
  • Een deel voor materiële schade. Dit is een eenmalig vast bedrag van € 3.850. Het geld is bedoeld voor kosten die in verband met de aandoening zijn of worden gemaakt. Zoals ziektekosten die voor eigen rekening blijven, eigen risico en reiskosten.

Nabestaanden

Ook nabestaanden kunnen een beroep doen op de regeling. Wanneer de (oud)medewerker toen hij nog leeftde geen aanvraag heeft ingediend, kan de nabestaande niet in aanmerking komen voor de materiële of immateriële uitkering. In dat geval is er een aparte uitkering van € 3.850.

Wij denken hiermee een fatsoenlijke regeling te hebben afgesproken. Heb je meer aantoonbare schade dan de hoogte van de uitkering uit de regeling, dan kun je alsnog een schadeclaim indienen bij Defensie.

Hulp van de bond

Als vakbonden kunnen wij je helpen met de aanvraag voor de collectieve regeling en waar nodig ook bij het indienen van een claim. Vooral bij het laatste is het verstandig je te laten bijstaan, omdat een claimprocedure erg ingewikkeld kan zijn. Bij een claimprocedure wordt de claim namelijk individueel en inhoudelijk beoordeeld.

Hulp nodig? Neem contact op

Waarop is de collectieve uitkeringsregeling gebaseerd?

Wij hebben de informatie uit het RIVM-rapport gebruikt bij het maken van de regeling. Het RIVM-onderzoek is begeleid door een Paritaire Commissie, waarin ook de bonden zitten. Ook zijn wij betrokken geweest bij de samenstelling van de onafhankelijke klankbordgroep, die het onderzoek heeft getoetst op wetenschappelijke kwaliteit. Dit alles geeft ons voldoende vertrouwen in zowel het onderzoek als de onderzoeksresultaten om deze te gebruiken voor de regeling.

RIVM-onderzoek nog niet klaar

Het RIVM-onderzoek is nog niet afgerond. Het onderzoek naar chroom-6 gaat verder op andere Defensielocaties. Ook doet het RIVM nog onderzoek naar CARC op de POMS-locaties. Wij hopen dat met de huidige en toekomstige onderzoeksresultaten alle betrokkenen, maar met name de (oud)medewerkers die ziek zijn en nabestaanden, duidelijke antwoorden krijgen op al hun vragen en zorgen.

Nazorg voor oud POMS-medewerkers en nabestaanden

Bekijk het informatieblad

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.