Generatiepact Tankstations en Wasbedrijven

Korter werken met behoud van je pensioen

In het cao-akkoord 2020-2021 is een afspraak gemaakt over het generatiepact voor Tankstations en Wasbedrijven. Dit is een regeling die ervoor zorgt dat medewerkers vanaf 60 jaar minder uren kunnen gaan werken, met volledig behoud van pensioen. Op die manier kun jij gezond je pensioen halen.

Werknemers vanaf 60 jaar kunnen korter gaan werken met behoud van 50% van ingeleverde loon.

Deelname vanaf 60 jaar

Met het generatiepact krijgen medewerkers in de tank- en wasbranche vanaf 60 jaar de kans om minder te gaan werken. Het ingeleverde loon wordt voor 50% gecompenseerd door de werkgever. De pensioenopbouw blijft wel gewoon 100%. Hierdoor ontstaat er ruimte voor jongeren in het bedrijf wanneer meerdere oudere medewerkers gebruikmaken van het generatiepact. De kennis en ervaring van de ouderen blijft beschikbaar en kan worden doorgegeven aan jongeren.

De varianten

Je kunt kiezen uit 3 varianten. Welke variant het beste past, bepaal jij samen met je werkgever.

 1. Variant 1: 60% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 80% van het oorspronkelijk salaris | 100% pensioenopbouw (60-80-100).
 2. Variant 2: 70% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 85% van het oorspronkelijk salaris | 100% pensioenopbouw (70-85-100).
 3. Variant 3: 80% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 90% van het oorspronkelijk salaris | 100% pensioenopbouw (80-90-100).

Spelregels en voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het generatiepact moet je 60 jaar of ouder zijn. Je geeft daarbij aan welke variant jouw voorkeur heeft. Hierbij gelden de volgende spelregels:

 • Bij variant 1 en 2 geldt dat zowel de medewerker als de werkgever akkoord moeten zijn met deelname.
 • Bij variant 3 geldt dat dit in principe uiterlijk zes maanden na de aanvraag van de medewerker de regeling moet worden ingevoerd.
 • Als de werkgever en de medewerker geen overeenstemming bereiken over deelname aan variant 3, dan kunnen zij zich wenden tot het bestuur van het Sociaal Fonds voor Tankstations en Wasbedrijven. Het bestuur kan een bindend advies geven op basis van redelijkheid en billijkheid. Het bestuur behandelt het geschil volgens het protocol ‘Spelregels bij geschil’ (zie pagina 47 van de cao).
 • Ook medewerkers die in deeltijd werken kunnen deelnemen aan het generatiepact. De medewerker moet wel minimaal 22,8 uur per week blijven werken. Daardoor is voor deeltijders niet elke variant mogelijk.
 • Bij deelname aan het generatiepact vervallen de extra vakantierechten op basis van leeftijd.
 • Als de medewerker gebruik gaat maken van het generatiepact, zal dit in een aanvullend document op de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.
 • Bij deelname aan het generatiepact is het niet toegestaan om nieuwe of aanvullende betaalde nevenwerkzaamheden te verrichten. Al bestaande betaalde nevenwerkzaamheden maken niet uit en kunnen blijven doorgaan.
 • De werkgever meldt de medewerker aan voor het generatiepact via het Inzendportaal van MN.
 • Zodra de medewerker gebruik gaat maken van het (deeltijd)pensioen of de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, komt het generatiepact te vervallen.

Hoe lang is deelname aan het generatiepact mogelijk?

Cao-partijen hebben afgesproken dat het generatiepact een pilot is. De pilot loopt tot en met 31 december 2021. Maar wanneer een medewerker deelneemt aan het generatiepact, dan blijft de medewerker ook na afloop van de pilot deelnemen. Een ingegane deelname blijft namelijk gelden totdat de medewerker met (deeltijd)pensioen gaat, maar uiterlijk tot het moment dat de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Kortom, een ingegane deelname kan niet tussentijds worden beƫindigd, ook niet met wederzijdse instemming van de werkgever.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.