Generatiepact Metaal & Techniek

Korter werken met behoud van je pensioen

In de cao Metaal & Techniek is een generatiepact afgesproken. Het generatiepact geeft oudere medewerkers de kans om minder te gaan werken. Jouw werkgever compenseert de helft van het aantal uren dat je minder werkt. En je bouwt 100% pensioen op. Zo kun jij gezond je pensioen halen. Tegelijkertijd krijgen jongeren de kans om in te stromen.

Kies de regeling die bij je past

Je kunt kiezen uit 3 varianten: 

80-90-100

Bij deze variant werk je 80%, ontvang je 90% loon en bouw je 100% pensioen op. In de cao 2019-2021 is deze variant van het generatiepact voor werknemers vanaf 60 jaar een recht en gaat in per 1 januari 2020. 

 • Je moet minstens 1 jaar in dienst zijn bij je werkgever.
 • Je geeft ten minste 6 maanden van tevoren aan bij je werkgever dat je van dit recht gebruik wilt maken. 
 • Als je een saldo aan verlofuren boven de 296 uren hebt, heb je niet automatisch recht op deelname aan de 80-90-100% variant. Je werkgever kan je in dat geval verplichten om je vakantie-uren boven de 296 vakantie-uren af te bouwen tot 296 uur, voordat hij verplicht is je het recht toe te kennen. Dat afbouwen doe je door het opnemen van je verlofdagen.
 • Maar let op: jouw werkgever moet je minimaal een half jaar voordat jouw generatiepact ingaat (maar mag ook eerder) in staat stellen om je uren op te nemen. Doet hij dat niet, dan behoud je je recht op deelname aan de 80-90-100% variant van het generatiepact en neem je je vakantie-uren gewoon mee. Ook als het aantal daarvan boven de 296 ligt. De 'bewijslast' ligt bij je werkgever. Dit betekent dat je werkgever moet aantonen dat het aan jou te wijten is dat je je vrije uren niet hebt opgenomen. Kan hij dat niet aantonen? Dan neem je zoals gezegd de uren boven de 296 uren gewoon mee en hou je je recht op deelname aan het generatiepact. De werkgever mag deze afbouw van uren een voorwaarde laten zijn voor deelname, maar dat hoeft natuurlijk niet.
 • Let op: de afbouw heeft alleen betrekking op je vakantie-uren. Hier valt dus niet je ADV tegoed en eventueel tijd-voor-tijd (= overuren) onder. Deze uren hebben geen invloed op je recht op deelname aan het generatiepact en vallen dus ook niet onder deze zogenaamde '296-bepaling'.
 • Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan je werkgever het recht op het generatiepact weigeren. Hij moet dat dan binnen 4 weken aan de werknemer laten weten. Als je hierover problemen krijgt met je werkgever dan kun je een klacht indienen bij de Vakraad (zie bijlage 3B van de cao). 

70-85-100

Bij deze variant werk je 70%, ontvang je 85 % loon en bouw je 100% pensioen op. Voor deze variant geldt dat je 62 jaar of ouder moet zijn en dat jij en jouw werkgever allebei instemmen met deelname. Alle overige spelregels van het generatiepact die we in de vorige cao afspraken, blijven van kracht. De regeling is nu geen proef meer, maar is een reguliere cao-afspraak geworden. Je hoeft niet te wachten tot 1 januari 2020; je kunt nu al deelnemen aan deze regeling.

60-80-100

Bij deze variant werk je 60%, ontvang je 80% loon en bouw je 100% pensioen op. Je moet 62 jaar of ouder zijn en jij en jouw werkgever moeten allebei instemmen met deelname. Alle overige spelregels van het generatiepact die we in de vorige cao afspraken, blijven van kracht. 

Voor alle varianten geldt

 • De werkgever betaalt dus de helft van de vermindering van de arbeidsduur door, plus zijn deel aan de volledige pensioenpremie.
 • Jij levert al je seniorendagen in, in ruil voor de loonaanvulling door de werkgever. Twaalf seniorendagen zijn ongeveer 5% waard (een dag is 0,4% x 12 = afgerond 5%). Een aanvulling van 10% loon is dus nog altijd twee keer zoveel waard. 
 • Let op: door in deeltijd te gaan werken, daalt je loon. Dat heeft ook effect op aanspraken op sociale zekerheid, denk aan de WW of WIA. De pensioenopbouw blijft wel op het oorspronkelijke loon gebaseerd (100%) en op de gebruikelijke premieverdeling. 
 • Let op: door in deeltijd te gaan werken, krijg je ook minder vakantie- en ADV-dagen. 
 • De vrijvallende uren worden ingevuld door jongeren in een vaste baan.

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.