De or's bij Tata Steel

Bij Tata Steel zijn er meerdere ondernemingsraden (or's). Wie zitten erin, wat doen ze en waar staan ze voor? Een korte uitleg over de or's bij Tata Steel.

6 ondernemingsraden

Bij Tata Steel in IJmuiden zijn 6 verschillende ondernemingsraden, dit zijn:

Intern Overleg

Al deze ondernemingsraden vormen samen het 'Intern Overleg' binnen de Sociale Eenheid van Tata Steel in IJmuiden. Het Intern Overleg is een belangrijk orgaan voor de vakbond. De FNV bezet 64 van de 96 beschikbare zetels. De FNV heeft in alle Ondernemingsraden de absolute meerderheid.  Veel FNV-kaderleden zitten in het Intern Overleg. Zij zijn de gekozen vertegenwoordigers van de werknemers in IJmuiden werkzaam. De rechten en plichten van de OR zijn in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vastgelegd.

De centrale ondernemingsraad

In de centrale ondernemingsraad (COR) zijn alle ondernemingsraden van Tata Steel in Nederland vertegenwoordigd. Dus ook or-leden van Nederlandse vestigingen buiten IJmuiden. Cinta Groos is voorzitter van de COR van Tata Steel Nederland. DE COR behandelt zaken die betrekking hebben op strategisch, economisch en financieel gebied en zaken die niet alleen over IJmuiden gaan maar ook over één of meer van de vestigingen van TSN in Nederland.

De Commissie IJmuiden

De Commissie IJmuiden is een commissie van de COR die alle onderwerpen behandeld die in meer als twee Ondernemingsraad gebieden spelen of betrekking hebben op twee of meer Ondernemingsraad gebieden in IJmuiden. In de CIJ zitten alle leden van de COR die uit een van de 6 ondernemingsraden in IJmuiden zijn afgevaardigd naar de COR. De coördinator van de Commissie IJmuiden is Gerrit Idema.

De Europese ondernemingsraad

Internationaal kent Tata Steel een Europese Ondernemingsraad (EOR) die bestaat uit ongeveer 35 werknemers, afkomstig uit de verschillende Europese landen waar Tata Steel actief is. Nederland wordt vertegenwoordigd door 9 werknemers waarvan 7 leden van de FNV. Naast Tata Steel-medewerkers nemen ook de internationale vakbondsbestuurders deel aan dit overleg. 

De voorzitter van de Europese ondernemingsraad (EOR) van Tata Steel is de Nederlander Gerrit Idema. Roel Berghuis bestuurder van FNV Tata en heeft ook zitting in de EOR. De Europese ondernemingsraad van Tata Steel heeft tweemaal per jaar een overlegvergadering met Tata Steel Europe onder voorzitterschap van de CEO de heer Henrick Adam.

De EOR heeft ook een dagelijks bestuur, het Select Comité, die tussen de 2 jaarlijkse EOR vergaderingen in, overleg voert met Tata Steel Europe. De EOR en Select Comité overleggen over zaken die spelen op Europees niveau, het gaat dan vooral om informatie en consultatie. Binnen de Europese Ondernemingsraad bestaat ook de mogelijkheid van crossborder overleg. Dit gebeurt bij belangrijke ontwikkelingen binnen een bepaalde businessunit binnen Tata Steel.

Ondernemingsraden bij Tata Steel

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.