Arbocatalogus Grafimedia

‘Minder werkstress, meer werkplezier’ 

Als je werkt, moet je je houden aan de Arbowet. In een Arbocatalogus staan de belangrijkste risico’s die je loopt in de sector Grafimedia, zoals werkstress. Dit kan komen door te hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Wat je daaraan kunt doen, lees je in de arbocatalogus ‘Minder werkstress, meer werkplezier’.

Voorkomen

Werkstress komt in elk bedrijf voor. Dus ook in de sector Grafimedia. Risico’s die werkstress kunnen veroorzaken zijn te hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Denk aan pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. In de Arbowet wordt dit psychosociale arbeidsbelasting genoemd (in het kort PSA). Jouw werkgever is verplicht om alle vormen van PSA te voorkomen.

Arbocatalogus

De aanpak van werkstress is maatwerk. Er is niet één methode of aanpak. Toch zijn er wel algemene richtlijnen te geven om werkstress succesvol aan te pakken. In de arbocatalogus ‘Minder werkstress, meer werkplezier’ vind je praktische tips en oplossingen om werkstress door te hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Ook vind je er algemene informatie over de oorzaken en de gevolgen van werkstress. 

Ongewenste omgangsvormen 

De Inspectie SZW besteedt steeds meer aandacht aan de handhaving van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk. De Inspectie vindt dat bedrijven maatregelen moeten nemen om het risico op ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Doen bedrijven dat niet, of niet voldoende, dan kan de Inspectie SZW sancties opleggen. 

Voorlichting

Bedrijven zijn verplicht om voorlichting en instructie te geven aan leidinggevenden en medewerkers over de aanpak van ongewenste omgangsvormen. Voor werknemers is er een informatiefolder over de aanpak van ongewenste omgangsvormen. Andere voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen nemen: 

  • Opstellen van een gedragscode
  • Een vertrouwenspersoon aanstellen  
  • Opstellen van een klachtenregeling 

Hoe kies je een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak om werknemers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op te vangen, te begeleiden en emotioneel te ondersteunen  Er zijn 3 manieren om een vertrouwenspersonen aan te wijzen:

  1. Werkgevers kunnen zelf (met instemming van OR of PVT) een of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen in hun organisatie.
  2. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de taak van vertrouwenspersoon neer te leggen bij de Arbodienst of andere deskundige instanties.
  3. Ook kunnen bedrijven in de sector Grafimedia gebruikmaken van de branchevertrouwenspersoon Grafimedia.

Wat als je kiest voor vertrouwenspersoon Grafimedia?

Het gebruikmaken van de branchevertrouwenspersoon Grafimedia is (tot op bepaalde hoogte) gratis voor medewerkers van bedrijven die KVGO-lid zijn. Zo werkt het: 

  • Klachten worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld.
  • Er mag 1 persoonlijk intakegesprek (maximaal 2 uur) gevoerd worden tussen klager en vertrouwenspersoon op de vestiging van Gimd die het dichtst ligt bij de klager.
  • Er mag 1 gesprek (maximaal 2 uur) met de leidinggevende van de klager gevoerd worden op het bedrijf van de klager, of in de dichtstbijzijnde vestiging van Gimd. 
  • Alle andere vervolggesprekken of acties worden niet vergoed. Daarover moeten aparte afspraken worden gemaakt met Gimd.

Dit is de vertrouwenspersoon Grafimedia

De coördinerende vertrouwenspersoon voor onze branche is Mirjam van Kessel. In dit document stelt zij zich graag voor. Ook vind je hier haar contactgegevens.

Meer informatie? 

Op www.arbografimedia.nl vind je de arbocatologus

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.