Het belang van de Publieke Omroep

Publieke omroep is belangrijk voor onze democratie

Jij kijkt toch ook graag naar programma’s die je goed informeren of amuseren? Of die misstanden aan de kaak stellen? Omroepmedewerkers doen belangrijk werk. Ze maken prachtige informatieve en amusementsprogramma’s voor ons allemaal. Maar door een steeds lager budget kunnen zij steeds minder goede programma’s leveren en financieel rondkomen. Voor een gezonde democratie is een gezonde publieke omroep hard nodig.

De publieke omroep verdient steun

De vakmensen van de publieke omroep maken programma’s voor iedereen. Op radio, televisie en online. Het zijn programma’s die er toe doen; die informeren, amuseren en misstanden aan de kaak stellen. En die van groot belang zijn voor een gezonde democratie. Juist nu!

Wat willen wij met de publieke omroep?

Daarom is het belangrijk dat de overheid zorgt voor voldoende en een stabiele financiering en teruggang in reclame-inkomsten compenseert. Omroepmedewerkers hebben recht op tijd voor kwaliteit, een fatsoenlijke betaling en meer zekerheid. Lees hieronder vier redenen voor een sterke publieke omroep. 

1. Het Maatschappelijk belang

De publieke omroep heeft een maatschappelijk belang. Wij vinden dat de overheid geld moet geven aan een samenleving met goede publieke voorzieningen. Een voorbeeld van zo’n voorziening is de publieke omroep. Die heeft de belangrijke taak om misstanden te onthullen, informatieve en verbindende programma’s te maken. Dichtbij de mensen in het land, zodat iedereen zich aangesproken voelt.

2. Geld voor nieuwe technieken

De programmamakers van de publieke omroep moeten de vrijheid krijgen om programma’s te maken. Ook moeten zij jou, het publiek, op alle mogelijke manieren, tijden en plaatsen kunnen bereiken. Daarom moet er voldoende geld beschikbaar zijn voor nieuwe technieken om alle groepen in onze samenleving te bereiken.

3. Meer zekerheid

Steeds meer werknemers bij de publieke omroep krijgen alleen maar een tijdelijk en onzeker contract. Ook neemt de werkdruk almaar toe en de beloning en waardering blijven achter. En dat terwijl ze vaak dag en nacht klaar moeten staan. 

De publieke omroep moet investeren in het vakmanschap van de omroepmedewerkers. Zij hebben recht op meer werk- en inkomenszekerheid. Omroepmedewerkers moeten hun werk met privé kunnen combineren. En ze hebben recht op meer zeggenschap over hun werk en werktijden.

4. Stabielere financiering

Omroepwerk is mensenwerk. De FNV wil dat de overheid een gezonde toekomst van de publieke omroep veiligstelt door:

  • Stel randvoorwaarden die ervoor zorgen dat publieke omroepwerkgevers meer vaste contracten aangaan en dat bij aan- en uitbestedingen van werk tenminste de arbeidsvoorwaarden op het niveau van de cao Omroeppersoneel worden gehanteerd.
  • Dus ook als je via een producent of broadcastbedrijf werkt, heb je tenminste recht op de arbeidsvoorwaarden zoals in de cao voor Omroeppersoneel staan omschreven. Als zzp’er moet je tenminste kunnen rekenen op een eerlijk tarief en voorwaarden zoals omschreven in de Fair Practice Code.
  • Voer een stabiel begrotingsbeleid. Maak voldoende en een stabiele financiering van de publieke omroep mogelijk die de omroepmedewerkers in staat stelt om kwalitatief goede programma’s te blijven maken.
  • Regel de financiering van de programma’s zo dat werkzekerheid en talentbehoud uitgangspunt worden. Versterk de arbeidsmarkt in de hele productieketen van de mediasector.
  • Omroepmedewerkers in staat te stellen met inzet van alle moderne technische middelen via radio, televisie en internet alle Nederlanders te kunnen bereiken.

Goedkoopste in Europa

De Nederlandse publieke omroep is al een van de goedkoopste van Europa. Door meerdere kabinetten is al bijna 300 miljoen euro op de publieke omroep bezuinigd. Er kan niks meer van af. Sterker nog: er moet volgens ons geld bij om de kwaliteit, diversiteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van onze publieke omroep in de toekomst te garanderen. 

Dat kan door:

  • De wegvallende reclame-inkomsten te compenseren.
  • In de Mediawet is een aanpassing van de wijze van financiering van de publieke omroep noodzakelijk. De huidige onzekere systematiek veroorzaakt te veel flexcontracten - terwijl het om structureel werk gaat - en voor onderbetaalde freelancers.
  • In de Mediawet vast te leggen dat budgetten worden verhoogd aan de hand van de prijs- en loonindex.
  • Buitenlandse mediabedrijven die gebruikmaken van de Nederlandse media te belasten. Internationale mediaconcerns (zoals Facebook en Google) die (deels) Nederlandse mediabedrijven bezitten of gebruikmaken van de digitale infrastructuur, zouden daarvoor meer moeten betalen.

 Lees hier alles over de cao voor het omroeppersoneel

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.