Collectieve actie van FNV en CNV tegen Temper

Aankondiging in opdracht van de rechtbank Amsterdam

De vakbonden FNV en CNV voeren bij de rechtbank Amsterdam een procedure tegen Temper B.V. Dit heet een 'collectieve actie'. FNV en CNV willen dat de rechtbank bepaalt dat de professionals die via Temper werkzaamheden hebben verricht (de Temper-werkers), dit als uitzendkracht of werknemer hebben gedaan.

De rechtbank heeft een tussenvonnis gewezen. In dat vonnis heeft zij FNV en CNV samen aangewezen als exclusieve belangenbehartiger. Dat betekent dat FNV en CNV samen optreden ten behoeve van alle Temper-werkers. Het vonnis is te vinden op:

De site www.rechtspraak.nl ((ECLI:NL:RBAMS:2022:4035)

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze collectieve actie, en de eventuele gevolgen daarvan, dan staan hieronder de links naar informatie van betrokken partijen:

Hel volgende is belangrijk voor Temper-werkers die voor 21 december 2022 (een keer) via Temper hebben gewerkt.

Als u op 21 december 2022 in Nederland woonde of verbleef en

  • als u het goed vindt dat FNV en CNV in deze procedure uw belangen behartigen, dan hoeft u niets te doen;
  • als u niet wilt dat uw belangen in deze procedure worden behartigd door FNV en CNV, dan kunt u dat aan de Rechtbank Amsterdam laten weten. U bent dan niet gebonden aan de uitspraak in deze procedure.

Als u op 21 december 2022 niet in Nederland woonde of verbleef en

  • als u wel wilt dat FNV en CNV in deze procedure uw belangen behartigen, dan kunt u dat aan de Rechtbank Amsterdam laten weten. U bent dan gebonden aan de uitspraak in deze procedure;
  • als u niet wilt dat uw belangen in deze procedure worden behartigd door FNV en CNV, dan hoeft u niets te doen.

Hoe kunt u aan de Rechtbank Amsterdam laten weten wat u wilt?

Stuur een e-mail naar het volgende e-mailadres: Vakbonden.Temper.rb-amsterdam@rechtspraak.nl. Deze e-mail moet uiterlijk 1 mei 2023 ontvangen zijn.

U kunt hiervoor de volgende tekst gebruiken:

"Mijn naam is ... Ik heb gewerkt via Temper. Ik wil niet dat FNV en CNV mijn belangen behartigen."

of

"Mijn naam is ... Ik heb gewerkt via Temper. Ik woonde op 21 december 2022 niet in Nederland en verbleef ook niet in Nederland, maar vind het goed dat FNV en CNV ook mijn belangen behartigen."

FNV en CNV constateren dat Temper op social media en via influencers evident misleidende informatie verspreidt.
Wij publiceren de door de rechtbank aan Temper en vakbonden voorgeschreven tekst. Zie hierboven.
Wij zien geen aanleiding andere informatie dan de tekst van de Rechtbank te verspreiden. Het standpunt van FNV en CNV, over de kwalificatie van mensen die via Temper werkzaam zijn, is te vinden in onze dagvaarding

Announcement by order of the district court of Amsterdam

Class action filed by FNV and CNV against Temper

The trade unions FNV and CNV are conducting civil proceedings against Temper B.V. before the district court of Amsterdam. This civil procedure is called a "class action". FNV and CNV want the court to decide that the professionals that have worked via Temper (the Temper-professionals), have done so as temporary agency workers or employees.

The court has issued an interim judgement (ECLI:NL:RBAMS:2022:4035). In this judgement FNV and CNV together have been designated as Exclusive Advocate. This means FNV and CNV proceed together on behalf of all Temper-professionals. You can find the judgement here:

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/tussenvonnis%20iz-fnv-cnv-vs-temper-bv.pdf (ECLI:NL:RBAMS:2022:4035).

If you want more information about this class action, and its possible consequences, you can visit the following links to information from the parties involved:

Important

The following is important for the Temper-professionals that have worked (at least once) via Temper before 21 December 2022.

If you had residence in the Netherlands on 21 December 2022 and

·           you agree with FNV and CNV defending your interests in this procedure, there is no need for you to do anything.

·           if you do not agree with FNV and CNV defending your interests in this procedure, you can let the district court know this. In that case you wilt not be bound by the judgement in this civil procedure.

If you did not have residence in the Netherlands on 21 December 2022 and

·          you do want FNV and CNV to defend your interests in this procedure, you can let the district court know this. In that case you will be bound by the judgement in this civil procedure.

·           If you do not want FNV and CNV to defend your interests in this procedure, there is no need for you to do anything.

How can you let the district court know what you want?

Send an e-mail to the following e-mail address: Vakbonden.Temper.rb-amsterdam@rechtspraak.nl. This e-mail must be received no later than 1 May 2023.

For this you can use the following text:

"My name is ... 1 have worked via Temper. I do not want FNV and CNV to defend my interests."

or

"My name is ... 1 have worked via Temper. I did not have residence in the Netherlands on 21 December 2022, but want FNV and CNV to defend also my interests."

 

 

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.