Zwaarwerkregeling Bikudak

Zo werkt het

Goed nieuws! Om eerder te kunnen stoppen met werken is in de cao Bikudak een Zwaarwerkregeling afgesproken. Je kunt er vanaf 1 oktober 2021 gebruik van maken. We leggen uit hoe het werkt.

Drie jaar voorafgaande de AOW-leeftijd stoppen met werken

Je kunt als dakdekker, voorman en chauffeur maximaal drie jaar voorafgaande de AOW-leeftijd stoppen met werken. Dit geldt ook voor de UTA-werknemer die een UTA-functie is gaan vervullen in de 10 jaar direct voorafgaand aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de regeling. Je ontvangt dan tot je AOW-leeftijd het wettelijk toegestane bedrag. Voor 2024 is dat een uitkering - via het APG - van maximaal € 2.182 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je dat bedrag aanvullen door een deel van je opgebouwde oudedagspensioen naar voren te halen.

Er is een mogelijkheid om via het Nibud uit te laten rekenen hoe de regeling voor het huishoudpotje uitpakt. Er komt een uitgebreide website met informatie voor werknemers en werkgevers met meer informatie en veel gestelde vragen via www.caobikudak.nl

Regeling in het kort

  1. De dakdekker, voorman en chauffeur (functielijst bijlage 1 cao) kan maximaal drie jaar voorafgaande de AOW-leeftijd stoppen met werken. Dit geldt ook voor de UTA-werknemer die twee jaar voorafgaande de uittredingsdatum een UTA-functie is gaan vervullen.
  2. Instromen in de regeling kan van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025. 

Voorwaarden voor deelname

Je kunt gebruikmaken van de regeling, als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je hebt, direct voorafgaande aan de deelname van de regeling, een dienstverband bij een werkgever die onder de cao Bikudak valt.
  • Je werkte de laatste 25 jaar minstens twintig jaar als werknemer onder de cao Bikudak. Een kalenderjaar telt mee als je minstens negen maanden werkzaamheden zijn verricht in de bikudaksector. Dit geldt ook voor werknemers die werkzaam zijn geweest als werknemer in een onderneming vallend onder de werkingssfeer van de cao Bouw en Infra, of een werknemer die dakwerkzaamheden heeft verricht in een onderneming vallend onder de werkingssfeer van de cao Metaal en Techniek als werknemers in de zin van de cao Metaal en Techniek

De volledige tekst van de voorwaarden vind je in het reglement (pdf).

Onze vakbondsconsulenten helpen je graag

Als je onder de cao Bikudak valt, kun je met vragen terecht bij de vakbondsconsulenten. Maak daar gebruik van. 

Informatie en aanvragen

Het APG stuurt aan alle werknemers, die in aanmerking komen, een brief om informatie te geven over de regeling. De algemene regel is dat je maximaal zes maanden, maar minimaal drie maanden voor het ingaan van jouw ingangsdatum van de zwaarwerkregeling een aanvraag in moet indienen.

Regeling is vrijwillig en een recht van de werknemer

Het is niet verplicht om drie jaar voorafgaande aan je AOW-leeftijd aan deze regeling mee te doen. Het is een vrijwillige regeling. Je kunt er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geen effect op het bedrag. De maandelijkse uitkering uit de zwaarwerkregeling blijft gelijk. 
Het is een recht om aan de regeling deel te nemen als je voldoet aan de voorwaarden. De werkgever kan dat niet tegenhouden.

Niet in deeltijd afbouwen

Als je een fulltime dienstverband hebt, kun je de regeling niet gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Je moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling. De maandelijkse bruto uitkering is in 2024 € 2.182 bij een fulltime dienstverband. Werkte je vóórdat je wilt stoppen al parttime, dan heb je recht op deze uitkering in verhouding tot de parttime gewerkte uren.

We zijn er nog niet!

Voor deze regeling kun je als werknemer die er recht op heeft, tot 31 december 2025 een aanvraag doen. Het is dus een tijdelijke regeling. De FNV wil de regeling verbeteren en structureel maken, maar werkgeversorganisaties willen dat niet. Die strijd hebben we nog niet gewonnen en meer leden betekent meer vakbondskracht. Ben jij nog geen lid, meld je dan aan. Ben jij al lid, maak dan je collega lid van de FNV. Samen staan we sterk!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.