Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Klopt jouw loon wel?

Check dit als je in de sector Open Teelten werkt

Je werkt in de Open Teelten. Maar je weet niet of je loon, toeslagen en vergoedingen kloppen. We leggen je uit waar je recht op hebt.

Om te kunnen bepalen waar je recht op hebt, is het belangrijk te weten wat voor contract je hebt. Heb je bijvoorbeeld een vast of tijdelijk contract bij een open teeltenbedrijf, ben je een piek - of seizoenarbeider of werk je via een uitzendbureau? 

Inkomen

De loonafspraken zijn van toepassing wanneer je werkt bij een open teeltbedrijf met

 • Een vast contract.
 • Een tijdelijk contract.
 • Een contract via een uitzendbureau.

Dit geldt niet voor piek – en seizoenarbeiders en ook niet voor de zaterdaghulp.

Je loon is afhankelijk van het soort werk dat je doet (functieschaal) en hoe lang je het werk al doet (trede). In de cao is afgesproken wat je werkgever minimaal per maand moet betalen. Een hoger uurloon afspreken mag, maar stukloon afspreken mag niet. Wel mag een prestatiebeloning afgesproken worden. We leggen je uit hoe je functieschaal en trede worden bepaald.

In sommige gevallen gelden voor uitzendkrachten andere regels. Ben je uitzendkracht en wil je meer weten neem dan contact met ons op: agrarischgroen@fnv.nl

In welke functieschaal je hoort te zitten, is afhankelijk van het soort werk dat je doet. We hebben een overzicht gemaakt, waarin je per functie ziet welke loonschaal erbij hoort. Twijfel je of je juist bent ingedeeld? Neem dan contact met ons op: agrarischgroen@fnv.nl

Bekijk het overzicht

De trede of schaal is afhankelijk van je leeftijd en hoe lang je bij een werkgever werkt. In de Cao Open Teelten is afgesproken dat alle werknemers, ook uitzendkrachten, na één dienstjaar een trede omhooggaan. Je gaat een trede omhoog totdat het maximum van de functieschaal is bereikt. Je werkgever mag niet zomaar besluiten om vanwege slecht functioneren geen verhoging toe te kennen. 

Als je begint met werken, start je in principe op trede 0. Alleen in een heel bijzondere situatie kan de werkgever je laten starten in de startersschaal.

Overzicht uurlonen per 1 januari 2019

Of je wel of niet volgens een jaarurenmodel werkt is bepalend voor het moment dat de toeslagen worden uitbetaald. In veel Open Teeltenbedrijven wordt het jaarurenmodel toegepast. 

Let op! In sommige gevallen gelden voor uitzendkrachten andere afspraken, wil je weten of dit bij jou het geval is neem dan contact met ons op: agrarischgroen@fnv.nl.

Je werkt niet volgens een jaarurenmodel

Als je moet werken op een feestdag heb je recht op een toeslag. Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Koningsdag zijn in Nederland feest- of gedenkdagen. Op deze dagen hoef je in principe niet te werken. Het loon wordt op deze dagen wel doorbetaald. Als de bedrijfsomstandigheden er dringend om vragen en de werkgever hierover afspraken met je heeft gemaakt, kan het zijn dat je op feestdagen wel moet werken. Je ontvang dan je naast het overeengekomen periodeloon ook het uurloon over de gewerkte uren plus een toeslag van 50% op het uurloon. 

In principe wordt op zondag niet gewerkt, tenzij dit volgens de werkgever vanwege bedrijfsomstandigheden dringend nodig is en jij ermee instemt. Je hebt dan recht op een toeslag van 100% op het uurloon. 

Moet je op zaterdag werken en heb je niet afgesproken dat zaterdag een vaste werkdag is? Dan heb je recht op de toeslag van 35% op het uurloon. Het maakt dan niet uit op welke tijden je op zaterdag werkt. 

Als je met je werkgever hebt afgesproken dat in plaats van een van de dagen maandag t/m vrijdag op zaterdag wordt gewerkt, heb je geen recht op een toeslag voor de uren die je werkt tussen 06.00 en 19.00 uur. 

Je hebt recht op een toeslag als je werkt op maandag t/m vrijdag tussen 00.00 en 06.00 uur en/of 19.00 tot 24.00 uur. 

Als je geen jaarurenmodel hebt afgesproken, ontvang je voor de uren die je boven de 10 uur per dag werkt een toeslag van 35% op het uurloon. Werk je meer dan het overeengekomen aantal uur per week (afhankelijk wat in je contract staat, maar maximaal 42 uur)? Dan ontvang je ook een toeslag van 35%. Dit geldt ook als je deeltijd werkt en meer uren per week werkt dan is overeengekomen. 

In overleg kan worden afgesproken worden dat je deze toeslag niet in geld uitbetaald krijgt, maar in vrije tijd vergoed krijgt.

Bekijk alle toeslagen

Let op! Een samentelling van toeslag kan niet, dan geldt alleen de hoogste toeslag.

Je werkt wel volgens een jaarurenmodel 

Als je volgens het jaarurenmodel werkt wordt van te voren vastgesteld hoeveel uren je per jaar moet werken (jaarurennorm). Vervolgens worden de overeengekomen arbeidsuren per week of per maand betaald. Alle gewerkte uren tellen mee. Ook de vakantiedagen, feestdagen en de dagen waarop je ziek bent geweest, tellen mee voor de jaarurennorm. De uren die je minder werkt op een dag tellen niet mee in de jaarurennorm. Ook de uren boven de 10 uur per dag en boven de 50 uur per week tellen niet mee. Dit zijn namelijk overuren en moeten meteen bij het maandloon worden uitbetaald met een toeslag van 50%.. 

Als je na afloop van het jaar minder hebt gewerkt dan de jaarurennorm, worden de minderuren na afloop van het jaar kwijtgescholden. Als je na afloop van het jaar meer hebt gewerkt dan de jaarurennorm, moet je voor de uren die je meer hebt gewerkt een toeslag krijgen van is 35% op het uurloon. De werkgever mag een andere afrekendatum vaststellen. Als je contract eerder in het jaar eindigt, hoor je aan het eind van je contract deze toeslag te krijgen voor de uren die je meer hebt gewerkt dan het aantal vastgestelde uren.

Je moet minstens elke 3 maanden een overzicht ontvangen van je gewerkte uren.

Voorbeeld 1

Je hebt een contract voor 36 uur voor 6 maanden. Dan zou je volgens je arbeidsovereenkomst in totaal 936 uur in dat half jaar moeten werken. Dat is inclusief vakantiedagen en feestdagen die op een doordeweekse dag vallen. In die 6 maanden werk je vervolgens in totaal 1.000 uur. Je moet de 64 uur die je extra hebt gewerkt nog betaald krijgen tegen 135%.

Voorbeeld 2

Je hebt een contract voor 36 uur voor  6 maanden. Dan zou je volgens je arbeidsovereenkomst in totaal 936 uur in dat half jaar moeten werken. Dat is inclusief vakantiedagen en feestdagen die op een doordeweekse dag vallen. In totaal heb je 900 uur gewerkt in die 6 maanden. De 36 uur die je te weinig hebt gewerkt, wordt kwijtgescholden.

Reiskosten woon-werkverkeer

Je hebt recht op reiskosten woon-werkverkeer wanneer je een vast contract hebt, een tijdelijk contract hebt of via een uitzendbureau werkt bij een open teeltbedrijf.

Als je met eigen vervoer of met het openbaar vervoer meer dan 10 km naar je werk reist, dan heb je recht op een vergoeding. We hebben een overzicht gemaakt zodat je kunt zien waar jij recht op hebt. Voor uitzendkrachten en werknemers die voor 1 juli 2012 in dienst zijn gekomen, kunnen afwijkende bedragen gelden.

Bekijk de reiskosten

Piek- en seizoenarbeiders en zaterdaghulpen

Voor deze groep werknemers gelden andere lonen en andere toeslagen. Als uitzendkracht kun je niet als piek – of seizoenarbeider worden ingezet! 

 • Arbeidsduur mag volgens de Arbeidstijdenwet maximaal 60 uur per week zijn. 
 • Wettelijk minimum (jeugd) loon op basis van 38 uur per week.
 • Compensatie voor het gemis van Nabestaanden pensioen 0,7% van het geldende loon tijdens inzet.
 • Bij einde contract uitbetaling van 20% toeslag over het uurloon ter compensatie van opgebouwde vakantiedagen en vakantietoeslag. Opgenomen en betaalde vakantiedagen worden hierop in mindering gebracht.
 • Toeslagen:
  - Eerste 38 uur per week geen toeslag.
  - Van 38 tot en met 48 uur per week 8,25% toeslag .
  - De volgende 7 uur (49 uur tot en met 55 uur) 25% toeslag.
  - De volgende 5 uur (56 tot en met 60 uur) 100% toeslag (in deze toeslagen is de vakantietoeslag inbegrepen).
 • Je kunt één keer per jaar en maximaal 8 aaneengesloten als piekarbeider werken.

 • Arbeidsduur mag volgens de arbeidstijdenwet maximaal 60 uur per week zijn.
 • Wettelijk minimumloon op basis van 38 uur per week en voor jongeren het cao-jeugdloonpercentage
 • Toeslagen
  - Eerste 38 uur per week geen toeslag
  - Van 38 tot en met 48 uur per week 8,25% toeslag
  - De volgende 7 uur (49 uur tot en met 55 uur) 25% toeslag- De volgende 5 uur (56 tot en met 60 uur) 100% toeslag (in deze toeslagen is de vakantietoeslag inbegrepen).
 • Je mag maximaal 6 maanden per kalenderjaar werken als seizoenarbeider.

 • Wettelijk minimumloon op basis van 38 uur per week en voor jongeren het cao-jeugdloonpercentage.
 • Geen toeslagen voor overwerk, werken op feestdagen en weekenden.
 • Toeslag van 20% over het uurloon van alle gewerkte uren (compensatie voor vakantiegeld en vakantiedagen).