Dit heeft sociale dialoog tot nu toe opgeleverd in Peru

De opbouw van sociale dialoog in Peru heeft een positieve, duurzame ontwikkeling in de relatie werknemers - werkgevers opgeleverd. Hoe is de stand van zaken?

 

1) Continue dialoog op zowel landelijk niveau als bij verschillende bedrijven (begin 2023)

De sociale dialoog is gestart met een aantal sleutelfiguren maar heeft nu een duurzame vorm: zowel het systeem als de cultuur laat op veel plekken zien dat er niet langer gestreden wordt, maar dat er gedacht wordt vanuit win-win. Hoe is dat te zien?

2) Oprichting van de Stichting van de Arbeid als symbool voor nieuwe verhoudingen

De relatie tussen werkgevers en werknemers is verbeterd en de gezamenlijkheid heeft vorm gekregen in de Asociación para el Trabajo. Ondanks wisselingen in leiders van SNI en CGTP zijn de relaties en banden tussen werkgevers en werknemers nog steeds goed: de relatie is geïnstitutionaliseerd en onderdeel geworden van het systeem.

Te midden van zware politieke onrust in Peru blijft de Stichting van de Arbeid een ankerpunt voor de dialoog. Werkgevers en vakbondsafgevaardigden blijven elkaar ontmoeten en met elkaar praten. Voorbeeld: Dat was heel spannend tijdens de laatste verkiezingen. In de Stichting van de Arbeid verklaarden werkgevers hun steun voor de rechtse kandidaat, de vakbond legde uit waarom ze de linkse kandidaat steunden. Het verliep allemaal in een rustige sfeer. Er is respect voor de verschillende standpunten. (Samuel Machacuay).

3) Afspraken op bedrijfsniveau én landelijk niveau

Er zijn vele afspraken gemaakt. Zowel op landelijk niveau, maar juist ook binnen bedrijven waar de sociale dialoog wordt toegepast; een beweging van conflict naar win-win. Hoe is dat te zien?

Op bedrijfsniveau zien we de volgende verbeteringen en afspraken:

  • Stakingen en acties zijn er nog altijd maar regelmatig worden de conflicten uiteindelijk opgelost door dialoog en overleg. Ook op dit moment zijn er nog steeds onenigheden tussen het bedrijf en werknemers, die zullen ook niet verdwijnen. Zolang er gewerkt wordt, zijn er ook conflicten. Sociale dialoog biedt een methode, de ruimte, om die conflicten op een goede manier met elkaar te bespreken en op te lossen, met begrip voor elkaars standpunten. (Samuel Machacuay) en We hebben meer successen bereikt aan deze tafel dan met bijvoorbeeld claims via de arbeidsinspectie (Geraldine Espinoza).
  • Meer cao-gesprekken die sneller en zonder acties of bemiddeling van het ministerie van arbeid tot goed resultaat leiden voor beide partijen;
  • Er is naast cao-overleg sprake van continue dialoog: periodieke gesprekken en overleggen over diverse onderwerpen, zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau (in de agrarische sector) als op nationaal niveau.
  • Er is meer respect voor elkaar en meer begrip voor elkaars standpunt. Ook al is men het niet altijd eens.
  • Medewerkers worden door sommige bedrijven gezien als belangrijke asset en gezien wordt dat een betere sfeer leidt tot hogere productie.
  • Dit leidt uiteindelijk tot betere arbeidsomstandigheden en -voorwaarden (geen overwerk meer, aandacht voor gezondheid, opleiding van medewerkers)

Ook op landelijk niveau zijn er gezamenlijke voorstellen gemaakt in de Asociación para el Trabajo over o.a. onderwijs en beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden, hervorming van het gezondheidszorgsysteem, creëren van formele werkgelegenheid. Ook heeft de werkgeversorganisatie AGAP (agrarische sector) met de federatie Fentagro gezamenlijke voorstellen gedaan rond bepaalde thema’s, zoals verbetering van infrastructuur rond de bedrijven, het certificeren van bekwaamheid indien men geen diploma’s heeft, etc.  

Vooruitblik: Perspectief de komende tijd

Ondertussen groeit de belangstelling en waardering voor de sociale dialoog in Peru. De onrustige politieke situatie vraagt om elkaar juist nu te blijven vinden. Er zijn steeds meer mensen op allerlei posities die “erin geloven”, de impact ervaren en die het verhaal verder vertellen en anderen inspireren. De olievlek mag de komende jaren verder uitbreiden. Daarvoor zijn jonge mensen getraind, zodat zij de vlag van sociale dialoog kunnen overnemen.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.