Privacyverklaring

Lees in de privacyverklaring hoe Mondiaal FNV met jouw persoonsgegevens omgaat

De bescherming van jouw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen.

22 mei 2018

Mondiaal FNV, gevestigd aan de Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren de privacy van alle leden, gebruikers en bezoekers van de Mondiaal FNV website.
Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan de Mondiaal FNV geeft, vertrouwelijk worden behandeld.   

Persoonsgegevens die Mondiaal FNV verwerkt

Mondiaal FNV verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wil gaan maken van de Mondiaal FNV-diensten.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Mondiaal FNV persoonsgegevens verwerkt

Mondiaal FNV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Voor het registreren en uitvoeren van jouw donateurschap. Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer.

b. Verzenden van de Mondiaal FNV nieuwsbrief en/of Jaarverslag. Hiervoor gebruiken wij je de volgende gegevens:

 • Naam en adres;
 • E-mailadres.

c. Verzenden van een schrijfactie per e-mail ('urgent action') of per post. Hiervoor gebruiken wij je:

 • Naam en adres;
 • E-mailadres.

d. Om contact met je op te nemen als dit nodig is om de Mondiaal FNV dienstverlening uit te kunnen voeren. Hiervoor gebruiken wij je:

 • Telefoonnummer;
 • E-mail;
 • Adres.

e. Als wij hier toe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die Mondiaal FNV nodig heeft voor de belastingaangifte.

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor onder a tot en met c genoemde doelen, doen wij op basis van je toestemming. De verwerking van jouw persoonsgegevens voor het onder d genoemde doel, dan wij op basis van een wettelijke verplichting die op ons rust.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mondiaal FNV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ten aanzien van de hiervoor onder a tot en met d genoemde doelen, hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Doel Bewaartermijn
 a.  5 jaar
 b.  tot aan je opzegging
 c.  tot aan je opzegging
 d.  tot aan je opzegging
 e.  5 jaar

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Mondiaal FNV verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Mondiaal FNV, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mondiaal FNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mondiaal FNV verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Mondiaal FNV gebruikt voor website-bezoekers

Mondiaal FNV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Analytische en tracking cookies, die jouw surfgedrag bijhouden, gebruiken we om jou op maat gemaakte content en advertenties aan te kunnen bieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de Mondiaal FNV website informeren we je over deze cookies. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies door je internetbrowser in te stellen zodat er geen cookies meer opgeslagen worden. De eerder opgeslagen cookies kunnen via de instellingen van je browser worden verwijderd.

Zie voor een toelichting: cookieverklaring

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Mondiaal FNV.
 
Dataportabiliteit

Je hebt het recht om bij Mondiaal FNV een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen.

Verzoeken kunnen worden ingediend bij het Contactcenter en via privacyoffice@fnv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is ingediend, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Markeer in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer én Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen 4 weken op jouw ingediende verzoek.

Mondiaal FNV wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mondiaal FNV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacyoffice@fnv.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring moeten aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Mondiaal FNV doet zijn best wijzigingen in deze privacyverklaring ook apart aan te kondigen.

Contactgegevens:
Derkinderenstraat 2-8.
1062 DB Amsterdam
+31 (0)88-36 80 702
E mondiaal@fnv.nl

De FNV heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG).
De FG is te bereiken via privacyoffice@fnv.nl

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.