Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Integriteit

Omgangsvormen en integriteit bij Mondiaal FNV 

Mondiaal FNV is afhankelijk van subsidies en donaties om haar werk te kunnen (blijven) doen. Professionaliteit en transparantie hebben we dan ook hoog in het vaandel staan. We herijken ons beleid en passen onze werkpraktijk aan wanneer dat nodig is.

Op 10 december 2020 stelde het bestuur van Mondiaal FNV de Nota Gedrag vast. Die gaat in op: 

 • De rol van de managing director bij het vormgeven van het beleid in de praktijk  
 • Meer ruimte voor preventieve activiteiten 
 • De ontwikkeling naar een lerende organisatie 
 • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon 
 • Het instellen van een onderzoekscommissie 
 • Een uniforme meldregeling 
 • Een gedragscode  
 • Een klachtenregeling voor externen. 

In 2021 geven we het klachtenreglement, een klachtenregeling voor externen en een aangepaste gedragscode nader vorm. In 2020 gold al een gedragscode. Elke medewerker van Mondiaal FNV tekent die bij het begin van haar of zijn werkzaamheden. 

De vertrouwenspersoon bij Mondiaal FNV 

Per 1 maart 2020 is Inge te Brake (Te Brake Advies) aangesteld als externe vertrouwenspersoon voor Mondiaal FNV voor de duur van 1 jaar met een automatische verlenging van telkens 1 jaar. Deze vertrouwenspersoon wordt in ieder geval ingezet voor de volgende werkzaamheden: 

 • Personeelsleden moeten de vertrouwenspersoon altijd kunnen benaderen.  
 • De vertrouwenspersoon is vrij om afspraken te maken en te begeleiden als dat nodig is. 
 • De vertrouwenspersoon geeft voorlichting aan de medewerkers. 
 • De organisatie verwacht van de vertrouwenspersoon een jaarverslag met eventuele aandachtspunten 
 • De vertrouwenspersoon adviseert en signaleert 

De doelstelling van Mondiaal FNV voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is het inzetten van een gekwalificeerde adviseur in de rol van externe vertrouwenspersoon voor de medewerkers van Mondiaal FNV. Op deze manier biedt zij haar medewerkers de mogelijkheid iemand van buiten de organisatie in te kunnen schakelen voor overleg en/of meldingen over zowel omgangsvormen als integriteitintegriteit. De werkzaamheden van deze vertrouwenspersoon voert zij in vertrouwen uit.   

De exacte inzet als externe vertrouwenspersoon is niet in te schatten als het gaat om de uren per maand. De inzet als externe vertrouwenspersoon wordt 2x per jaar in een gesprek kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. Over de inhoud van casu├»stiek wordt in het kader van geheimhouding en vertrouwelijkheid niet gecommuniceerd.  

Klachten over Mondiaal in 2020 

In 2020 heeft niemand een gesprek aangevraagd of een melding gedaan over omgangsvormen of integriteit. Ook zijn er geen klachten binnengekomen met betrekking tot medewerkers of activiteiten van Mondiaal FNV.