Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

:

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Vakbeweging voert campagne voor inclusiviteit

Redactie
Door Redactie 03 juli 2019

In aanloop van de VN-top over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in september, voert de internationale vakbeweging ITUC samen met onder meer de FNV campagne voor het 8e doel onder het motto ‘It’s time for 8’. Deze gaat over inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

De FNV heeft er bij minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief op aangedrongen ‘een zinvolle Politieke Verklaring te onderschrijven.’

 

Tijdens de VN-top, die speciaal aan de SDG’s gewijd zal zijn, zullen de lidstaten een Politieke Verklaring aannemen die het realiseren van de 17 doelen een impuls moet geven. In 2030 moeten die voltooid zijn, maar de internationale arbeidsorganisatie ILO waarschuwde eerder dat met name het 8e doel in het huidige tempo niet gehaald zal worden. ‘Er blijven grote hiaten bestaan, zowel tussen als binnen landen’, aldus de ILO. Daarom roept de FNV de minister op om ‘op een geloofwaardige manier een verbintenis aan te gaan met het algemene SDG-raamwerk en het multilaterale VN-systeem als geheel.’ Ook jij kunt je steentje bijdragen, zie onderaan dit artikel hoe precies.

Vakbonden van groot belang

‘Het aannemen van de Agenda 2030 en de SDG’s vormt een historische kans om de manier waarop de wereld momenteel functioneert te veranderen’, aldus de ITUC in haar campagne. ‘Voor vakbonden betekenen de sociale, economische en ecologische rechten in het hart van de SDG’s de sleutel tot de arbeidsagenda. En door ons dagelijks werk - handhaving van de vrijheid van vereniging en sociale dialoog, collectieve onderhandelingen en bescherming van de rechten van werknemers - zijn vakbonden van groot belang voor het bereiken van de SDG’s.’ De ITUC noemt het 8e doel ‘fundamenteel voor onze oproep tot een nieuwe sociale overeenkomst tussen overheden, bedrijven en werknemers.’

‘Niemand achterlaten’

Aan de Politieke Verklaring die in september moet worden ondertekend, stelt de internationale vakbeweging een aantal eisen, die de FNV ook heeft opgenomen in haar brief aan de minister. Het gaat op de 1e plaats om inclusiviteit: ‘Leaving no one behind; wij benadrukken de noodzaak om uit te gaan van een Universele Arbeidsgarantie die een beschermingsbodem biedt voor alle werknemers.’ Verder moet de verklaring voldoen aan de OESO-Richtlijnen en UN Guiding Principles on Business and Human. Bij voorkeur volgens de principes van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en due diligence, zoals vastgelegd in de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. En deze afspraken zouden ook voor het bedrijfsleven wereldwijd moeten gelden.

Verwijzing naar sociale bescherming

De vakbonden waarschuwen dat zonder vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen de SDG-doelen niet gehaald zullen worden. Ze wijzen erop dat het in veel landen zeer slecht gesteld is met de naleving van de fundamentele arbeidsrechten. (Zie ook de recente publicatie van de ITUC)

In de Politieke Verklaring willen de bonden een verwijzing naar sociale bescherming als de beste manier om armoede en ongelijkheid te bestrijden, en om formalisering van de informele economie te bevorderen. ‘Sociale zekerheidssystemen moeten worden uitgebreid om een universele dekking te waarborgen, in overeenstemming met de ILO-normen Verdrag 102 en Aanbeveling 202’, schrijft de FNV.

Verantwoording en versterking

Sociale dialoog en tripartisme tussen werkgevers, werknemers en overheid zijn de manier om participatieve, representatieve en transparante besluitvormingsprocessen in te voeren, benadrukt de FNV in haar brief. Het is ‘een manier om verantwoording af te leggen voor wat betreft het behalen van de SDG’s.’ Verder willen de bonden dat wetenschap, technologie en innovatie meer in dienst gaan staan van duurzame ontwikkeling bij technologische en digitale veranderingen. Als voorbeelden noemt de FNV ‘het mogelijk maken van een “leven lang leren”, de oprichting van een internationaal governance-systeem voor digitale-platformactiviteiten en regelgeving voor het gebruik van data.’ En ten slotte vragen de bonden om versterking van het High-Level Political forum (HLPF), dat in 2012 is opgericht door de VN en deze zomer van 8 tot 18 juli plaatsvindt. Dit is het belangrijkste platform van de VN voor duurzame ontwikkeling en heeft een centrale rol in de follow-up en evaluatie van de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling  op mondiaal niveau.

Doe mee!

Met de hashtag #Timefor8 roept de ITUC iedereen op mee te doen aan de campagne voor een goede Politieke Verklaring in september. Heel veel actiemateriaal is te vinden op de speciale website van de ITUC.

 

Bronnen:

Brochure #Timefor8

FNV-brief aan minister Kaag