Aanwezigheid partners Mondiaal FNV op COP28

Dubai, Klimaattop 2023

Redactie
Door Redactie 21 december 2023

Tussen 30 november en 13 december vond in de VAE de jaarlijkse klimaattop plaats. De 'Conference of the Parties' (COP), zat dit jaar voor de 28ste keer bij elkaar om tot een wereldwijde klimaatstrategie te komen en vakbonden kunnen natuurlijk niet ontbreken in deze discussies. Daarom willen wij onze partners die op de COP waren bedanken. Samen hebben ze zich hard gemaakt voor een prominente rol van vakbonden in een eerlijke energie transitie!

Ondanks de verschillen in achtergronden, ledenaantallen en geografische locaties, was de boodschap van onze partners aanwezig op COP28 eigenlijk hetzelfde: betrek vakbonden in het maken van klimaatplannen! Een energie transitie kan volgens hen alleen eerlijk gemaakt worden als de belangen van de werkers behartigt worden. 

Om dat punt te maken, gaven DJ Pohl (NUPGE, Canada) en Dan Sherrell (ACTU, Australië), namens ITUC een duidelijke speech om het belang van de werkers in een eerlijke energie transitie te onderstrepen. 

 

 

De ITUC verwelkomt de opname van verwijzingen naar arbeidsrechten en sociale bescherming in het Just Transition Work Programme dat is aangenomen tijdens de klimaatonderhandelingen van COP28, en erkent het voortdurende werk dat door vakbonden over de hele wereld wordt verricht om klimaatverandering aan te pakken. Niettemin is het ontbreken van elke verwijzing naar werknemers en hun vakbonden in de belangrijke "Global Stocktake" van COP28, die de voortgang in landen over de hele wereld bijhoudt, een aanzienlijke nalatigheid en geeft het de omvang van het werk aan dat nodig is om ervoor te zorgen dat het in de komende jaren wordt opgenomen. Lees hier het hele verhaal van ITUC.

Vanuit BWI werden de volgende actiepunten aan de nationale overheden voorgelegd:

 • Prioriteit te geven aan de uitvoering van een rechtvaardig overgangsprogramma dat arbeidskwesties centraal stelt, de mensenrechten handhaaft en arbeidsnormen verbetert voor alle werkers, ongeacht hun status.
 • Dringende maatregelen te nemen om de normen voor arbeidsveiligheid en maatregelen ter beperking van hittebelasting te verbeteren om werkers te beschermen bij klimaatnoodsituaties.
 • Klimaatbestendige infrastructuur en huisvesting te ontwikkelen met het oog op het welzijn en de behoeften van de meest kwetsbare werkers, bijdragend aan langetermijnklimaatadaptatie, bestand tegen extreme weersomstandigheden en het beperken van klimaatgerelateerde risico's.

"Werknemers moeten deel uitmaken van de oplossingen. Zij zullen de huizen en infrastructuur bouwen die nodig zijn om de toezeggingen voor emissiereductie in het kader van het Parijsakkoord te realiseren. Zonder werknemers en hun vakbonden aan tafel, is er geen garantie dat initiatieven voor een koolstofarme en veerkrachtige wereld rechtvaardigheid zullen bieden voor de meest kwetsbare gemeenschappen van werknemers, en niet alleen winst voor de welgestelde weinigen." Aldus BWI General Secretary Ambet E. Yuson. Klik hier voor BWI's volledige statements.

Ook op landelijk niveau waren er vakbonden aanwezig in Dubai.

De FNV was op in Dubai vertegenwoordigd door Bas van Weegbergen. Hij werkte op de klimaattop samen met Colombiaanse, Nigeriaanse en Somalische vakbondsfederaties en beaamde het belang van internationale solidariteit. Het statement was duidelijk: "een rechtvaardige transitie naar een economie binnen de planetaire grenzen is niet mogelijk zonder werknemers".
 

 

Vanuit Somalië sprak Omar Faruk namens de landelijke vakbondsfederatie FESTU. Eerder dit jaar wist FESTU een groot succes te behalen, door af te dwingen dat vakbonden in de toekomst nauw betrokken worden in het opstellen van landelijke klimaatwetgeving. Op de COP maakte FESTU zich hard voor het betrekken van sociale stakeholders in de energie transitie en stelde dat een eerlijke transitie alleen 'eerlijk' is als arbeidsrechten wereldwijd hoog op de agenda blijven staan bij de beleidsbepalers.

 

 

Aan het begin van de COP organiseerde Global People's Caravan een petitie en mars, om het belang van de klimaateffecten op de landbouwindustrie aan te stippen. Onze partner uit India, NAAWU met leden actief in de landbouw, visserij en bosbouw, was hier in een van de initiatiefnemers. Ook zij brachten 5 actiepunten naar voren voor de wereldleiders op de klimaattop, namelijk: 

 • Ontwikkeling van voedselzekerheidssystemen aangepast aan klimaatverandering.
 • Beëindiging van het monopolie op water, land en hulpbronnen.
 • De vervuiler moet betalen voor klimaatvernietiging.
 • Verzekering van deelname van plattelandsbewoners.
 • Beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen.

 

Uit Zuid-Amerika werd Colombia vertegenwoordigd door leden van Just Transition Onderzoek Observatorium CIPAME. Zij organiseerde verschillende webinars om het belang van werknemers in een eerlijke energie transitie naar voren te brengen en kregen bijval van vakbondsleiders uit de belangrijkste energiesectoren in het land: elektriciteit, olie en steenkool. 

Igor Diaz Lopez van SINTRACARBON (de steenkool vakbond) sprak in Dubai namens zijn leden. Hij stipte aan dat, ook in een eerlijke energie transitie ook de werkgelegenheid in de sectoren gaat veranderen, er ook een plan moet komen voor de werkers die in de fossiele energiesector werken.

  

 

Joe Ajaero, president van Nigeria Labour Congress (NLC), zegt dat de organisatie ervoor zal zorgen dat er sociale vangnetten en verzekeringspolissen worden geboden voor werknemers die hun baan kunnen verliezen in het licht van de wereldwijde energietransitie. "Desalniettemin zullen we, in anticipatie op de overgang, als vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, voorzieningen treffen voor sociale vangnetten, pensioenregelingen en verzekeringspolissen voor mensen die hun baan kunnen verliezen."

Terwijl de wereld begint met de overstap van fossiele brandstoffen, zijn er oproepen voor een 'rechtvaardige overgang' die niemand achterlaat, inclusief personen die werken bij fossiele brandstofbedrijven en van wie de banen mogelijk worden beïnvloed. Tijdens de lopende COP28 in Dubai organiseerde de NLC een bijeenkomst met het thema: 'Rechtvaardigheid voor werknemers in de rechtvaardige overgang', gericht op het bevorderen van de rechten van werknemers nu de gesprekken over de overstap naar schonere energie wereldwijd aan momentum winnen. Lees hier het hele verhaal van NLC.

Naast de nationale vakbond, was ook de coalitie van sociaal ecologische transitie uit Nigeria CoSET aanwezig in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij kwamen met de volgende actiepunten voor een eerlijke klimaat transitie in de Nigeriaanse context: 

 • Klimaatfinanciering, het aanpassingsfonds en het fonds voor verlies en schade moeten worden verstrekt door de ontwikkelde landen als gedeeltelijke vergoeding voor hun historische verantwoordelijkheid van 92% van de wereldwijde emissies en milieudegradatie.
 • Capaciteitsopbouw voor een rechtvaardige energietransitie en de productie van hernieuwbare energie.
 • Herziening van de landbouw- en voedselsystemen om voedselarmoede en -onzekerheid in het mondiale zuiden aan te pakken, met respect voor cultuur, middelen van bestaan en het aanpakken van genderongelijkheid.
 • Verhoging van de ambitie en stoppen met exploratie van fossiele brandstoffen en in plaats daarvan meer investeren in hernieuwbare energie en de groene economie.
 • Onze actie moet verder gaan dan de COP, we moeten volhardend en consistent zijn en elke beschikbare gelegenheid, zowel lokaal als internationaal, benutten om onze stem te laten horen, te mobiliseren, te organiseren en deel te nemen.

Conclusie 

We zijn trots op onze partners, die zich namens de wereldwijde vakbeweging uit hebben gesproken op de jaarlijkse klimaattop. Als Mondiaal FNV beamen we de noodzaak voor internationale klimaatwetgeving. Maar de transitie naar een schonere wereld mag niet ten kosten gaan van werkers en is alleen eerlijk als zij ook daadwerkelijk een plek aan de tafel krijgen waar de beslissingen gemaakt worden.  

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.