Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Actief worden in werkgroep

Word lid van een van de werkgroepen internationale samenwerking. Onze leden komen regelmatig bij elkaar om het internationale werk van de FNV te versterken en te promoten.

Werkgroepen Internationale Zaken en Solidariteit

FNV steunt vakbonden in ontwikkelingslanden om hen duurzaam te versterken; het solidariteitswerk. Een sterke wereldwijde vakbeweging is nodig om de race naar beneden te stoppen.

Solidariteitswerk van FNV wordt van onderaf georganiseerd, dichtbij leden in de sectoren. Dit gebeurt in samenwerking met Mondiaal FNV. Regelmatig komen internationaal betrokken kaderleden bij elkaar in Werkgroepen Internationale Zaken en Solidariteit (WIS/Z) om te kijken hoe we internationale samenwerking kunnen versterken en gezamenlijk kansen kunnen aangrijpen voor beter werk; hier én daar.

De WIS/Z besluit over de financiële ondersteuning van projecten om vakbonden in ontwikkelingslanden duurzaam mee te versterken. De projecten worden gefinancierd uit het FNV Solidariteitsfonds. FNV zet jaarlijks 0,7% van de contributie inkomsten opzij in het FNV Solidariteitsfonds. De helft van de jaarlijkse fondsinkomsten wordt verdeeld over de 14 FNV sectoren (ong. 35.000 euro per sector), zij kunnen beslissen over sectorale projecten. De andere helft blijft in het algemene deel van het FNV solidariteitsfonds. Het geld uit het algemeen deel kan worden gebruikt voor sector overstijgende projecten, projecten van/in het kader van diversiteitsnetwerken of wanneer sectorale projecten meer kosten dan wat zij te besteden hebben. Alle projecten moeten voldoen aan een uniforme lijst met criteria. De SCIP voorziet in de beoordeling van projecten voor het algemene deel van het FNV Solidariteitsfonds.

Vanuit elke sectorale WIS/Z neemt een afgevaardigde plaats in de sector overstijgend commissie internationale solidariteitsprojecten (SCIP). Ook afgevaardigde van de diversiteitsnetwerken (Regenboog, Vrouw en Wereldburgers) nemen deel. De SCIP draagt verantwoording af over de besteding van het FNV Solidariteitsfonds aan het ledenparlement en de ledenparlementscommissie IZ/S. 

Werkgroepen thema's of netwerken

Werkgroep Mondiaal FNV Noord

De werkgroep Mondiaal FNV Noord is verbonden met het netwerk Lokaal FNV Groningen en bestaat uit een aantal kaderleden uit verschillende sectoren van de ongedeelde FNV en uit de zelfstandige bonden in de FNV. De werkgroep Mondiaal FNV Noord vergadert een zestal keer per jaar. Ze heeft vertegenwoordigers in de Landelijke Zuidelijk Afrikagroep en de Palestina werkgroep van de FNV.

De werkgroep Mondiaal FNV Noord werkt ook samen met diverse andere internationale solidariteitsgroepen in de regio. Doel is duidelijk te maken dat internationale solidariteit onderdeel is van het vakbondswerk. 

Zie ook: www.mondiaalfnvnoord.nl / Contactpersoon: Bert Giskes