Świadczenia chorobowe

Kto opłaca wynagrodzenie w trakcie choroby?

Od umowy zależy, kto wypłaca wynagrodzenie w trakcie choroby. Jesteś zatrudniony na czas nieokreślony? Jeśli tak, pracodawca musi nadal wypłacać wynagrodzenie. Nie masz pracodawcy? W takiej sytuacji możesz być uprawniony do świadczeń chorobowych od holenderskiej agencji ubezpieczeń pracowniczych (UWV). Jak wysoką wypłatę otrzymasz? Jak długo będziesz otrzymywać świadczenia? I co musisz w tym celu zrobić?

Kiedy obejmie mnie ustawa o świadczeniach chorobowych?

Zostaniesz objęty ustawą o świadczeniach chorobowych, jeśli nie masz pracodawcy, który mógłby nadal wypłacać wynagrodzenie. Do świadczeń chorobowych od UWV kwalifikujesz się w poniższych sytuacjach:

  • Jesteś pracownikiem tymczasowym.
  • Umowa zatrudnienia kończy się w trakcie choroby. Może to być umowa na czas nieokreślony lub tymczasowa lub umowa dla podwykonawcy.
  • Zachorowałeś w ciągu czterech tygodni od końca umowy zatrudnienia.
  • Otrzymujesz świadczenia dla osób bezrobotnych. Zazwyczaj otrzymasz świadczenia chorobowe po 13 tygodniach choroby.

Jak długo będę otrzymywać świadczenia chorobowe?

Jesteś uprawniony do maksymalnie dwóch lat (104 tygodni) świadczeń chorobowych. Świadczenia skończą się, gdy:

  • Poczujesz się lepiej i wrócisz do pracy w ciągu dwóch lat.
  • UWV jest przekonane, że możesz uzyskać 65% wcześniejszego wynagrodzenia. UWV przeprowadza taką ocenę pod koniec pierwszego roku choroby.

Jak wysokie są świadczenia chorobowe?

Kwota świadczeń chorobowych wynosi 70% wynagrodzenia dziennego. Wynagrodzenie dzienne jest równe średniemu wynagrodzeniu dziennemu z roku przed chorobą.

W jakiej sytuacji mój pracodawca nadal musi wypłacać wynagrodzenie?

Jeśli pracownik zatrudniony przez pracodawcę zachoruje, pracodawca nadal musi wypłacać wynagrodzenie. Istnieje jednak kilka wyjątków:

  • Choroba jest spowodowana ciążą lub urodzeniem dziecka.
  • Pracownik jest objęty polisą zerowego ryzyka. Polisa ta zachęca pracodawców do zatrudniania osób chorych lub niepełnosprawnych.
  • Pracownik jest dawcą organów.

W takiej sytuacji pracownik jest uprawniony do świadczenia chorobowego w kwocie równej wcześniejszemu wynagrodzeniu.

Kto wypłaca świadczenia chorobowe?

Świadczenia chorobowe są wypłacane przez UWV. Pracownik otrzyma informację w ciągu czterech tygodni, czy jest uprawniony do świadczeń chorobowych oraz jaką kwotę zasiłku otrzyma.

Kiedy otrzymam pierwsze świadczenia?

Pierwsza wypłata świadczenia nastąpi w ciągu czterech tygodni od zgłoszenia choroby. UWV zapewni również pomoc w powrocie do pracy (reintegracja).

Pracujesz jako podwykonawca lub pracownik tymczasowy i zachorowałeś? Twoje uprawnienie do wynagrodzenia zależy od rodzaju posiadanej umowy.

Umowa dla podwykonawcy z umową wstępną

Masz umowę dla podwykonawcy z umową wstępną? Jeśli tak, uzgodniłeś z pracodawcą, że rozpoczniesz pracę, wyłącznie na wezwanie. Możesz podjąć decyzję o przyjęciu pracy.

70% wynagrodzenia

Choroba wystąpiła w dniu, w którym zgodnie z grafikiem miałeś przyjść do pracy? W takiej sytuacji pracodawca musi wypłacić co najmniej 70% wynagrodzenia za uzgodniony okres. Może ono sięgać 100%, w zależności od ustaleń w CAO (zbiorowym układzie pracy). Ostatnio zarabiałeś mniej niż 70% wynagrodzenia minimalnego? W takiej sytuacji jesteś uprawniony do wynagrodzenia minimalnego.

Brak dalszego uprawnienia do wynagrodzenia

Po zakończeniu uzgodnionego okresu umowa tymczasowa również się zakończy. Pracownik nie będzie dłużej uprawniony do wynagrodzenia.

Świadczenia chorobowe

Zachorowałeś w ciągu czterech tygodni od ostatniego wezwania? W takiej sytuacji jesteś uprawniony do świadczeń chorobowych od UWV.

Umowa o zerowej liczbie godzin

W ramach umowy o zerowej liczbie godzin pracownik jest zobowiązany do rozpoczęcia pracy po wezwaniu od pracodawcy. Choroba wystąpiła w dniu, w którym zgodnie z grafikiem miałeś przyjść do pracy? Jeśli tak, jesteś uprawniony do 70% wynagrodzenia za uzgodniony w grafiku okres. Może ono sięgać 100%, w zależności od ustaleń w CAO.

Brak uprawnienia do wynagrodzenia

Jesteś nadal chory po zaplanowanym zgodnie z grafikiem okresie? W takiej sytuacji nie masz prawa do wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego wypłacania wynagrodzenia za okres, w którym zgodnie z grafikiem miałeś przyjść do pracy.

Brak świadczenia chorobowego

Nie jesteś uprawniony do świadczenia chorobowego z UWV tak długo, jak obowiązuje umowa zatrudnienia. Świadczenia chorobowe przysługują wyłącznie po zakończeniu umowy zatrudnienia.

Uprawnienie do wynagrodzenia

Czasami pracownik jest uprawniony do dalszej wypłaty wynagrodzenia po upłynięciu uzgodnionego w grafiku okresu. Ma to miejsce po wezwaniu i regularnemu przepracowaniu trzech miesięcy z rzędu. Pracownik niemal zawsze pracuje przez tę samą liczbę godzin. W takiej sytuacji jest uprawniony do zawarcia umowy zatrudnienia o stałej liczbie godzin, która obejmuje przeciętną liczbę przepracowanych godzin.

Tymczasowa umowa zatrudnienia

Umowa dotycząca agencji jest zawarta w niemal większości umów o pracę z agencją. Oznacza to, że zatrudnienie kończy się niezwłocznie po zgłoszeniu choroby do agencji zatrudnienia. W takiej sytuacji pracownik jest uprawniony wyłącznie do świadczeń chorobowych od UWV. Kwota przewidziana ustawą o świadczeniach chorobowych to 70% dziennego wynagrodzenia. Wynagrodzenie dzienne w ramach świadczenia to średnie wynagrodzenie z okresu przed chorobą. Kwota ta jest ustalana przez UWV.

Uwaga: CAO ABU i NBBU (zbiorowy układ pracy federacji prywatnych agencji zatrudnienia) przewiduje, że chory pracownik tymczasowy jest nadal uprawniony do dodatku wynoszącego do 91% wynagrodzenia w pierwszym roku. W drugim roku otrzyma on dodatek w wysokości do 80%.

Uprawnienie do wynagrodzenia

Im dłużej pracownik pracuje dla agencji pracy tymczasowej, tym więcej praw zyskuje jako pracownik tymczasowy. Jednym z tych praw jest dalsza wypłata wynagrodzenia w razie choroby.

Masz umowę na czas nieokreślony? W takiej sytuacji pracodawca musi nadal wypłacać co najmniej 70% wynagrodzenia podczas choroby. Czy te 70% wynagrodzenia wynosi mniej niż wynagrodzenie minimalne? W takiej sytuacji pracodawca musi zapłacić co najmniej wynagrodzenie minimalne w ciągu pierwszego roku choroby.

Czasami wynagrodzenie może wynieść więcej niż 70%

Wiele CAO zakłada, że pracodawca nadal musi wypłacać pełne wynagrodzenie w przypadku choroby lub w dowolnej sytuacji całe wynagrodzenie w pierwszym roku choroby i 70% wynagrodzenia w drugim roku choroby. Takie ustalenia mogą znajdować się również w umowie zatrudnienia. Sprawdź je w razie choroby.

Uwaga: Pracownik nie może otrzymać mniejszego wynagrodzenia podczas choroby niż przewiduje CAO.

Czasami wypłata świadczenia chorobowego może nastąpić później

Niektóre CAO zakładają, że pracodawca może wstrzymać 2 dni wynagrodzenia lub 2 dni urlopu w przypadku choroby. Są one nazywane dniami oczekiwania. W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie wypłacone po tych dniach oczekiwania. Zalecamy sprawdzić takie ustalenia w CAO. Nie masz CAO? Takie ustalenie musi się więc znaleźć w Twojej umowie. W przeciwnym razie pracodawca musi zapłacić za wszystkie dni choroby.

Czytaj więcej

Pliki cookie na stronach internetowych FNV

FNV używa funkcjonalnych i analitycznych plików cookie, które są niezbędne do jak najlepszego działania stron internetowych. Te pliki cookie nie wykorzystują żadnych danych osobowych i nie jest do tego wymagana zgoda. Używamy również marketingowych plików cookie, aby dostosować witrynę do Twoich preferencji. Możesz wyrazić zgodę na to poniżej. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia na stronie dotyczącej plików cookies.

Funkcjonalne i analityczne pliki cookie: Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania strony i wykonywania analiz

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.