Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Arbeidsmigranten en corona

Veelgestelde vragen

Met deze veelgestelde vragen willen we werkgevers- en werkgeversorganisaties ondersteunen. Zij krijgen erg veel vragen over corona en werk. Aan deze veelgestelde vragen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie en maatregelen over het coronavirus worden aangepast waar nodig.

Bekijk de vragen van arbeidsmigranten
Bekijk de vragen van werkgevers

Hoe kan ik als arbeidsmigrant een vaccinatie krijgen in Nederland?

Coronavaccinatie internationale werknemers NL

Vacunación de trabajadores migrantes SP

Coronavaccination of foreign workers ENG

Vaccinarea lucrătorilor internaționali ROM

Ваксиниране на чуждестранни работници BUL

Szczepienia dla pracowników zagranicznych POL

Veelgestelde vragen van arbeidsmigranten

Voorlopig gelden de maatregelen vanuit de Rijksoverheid ook voor het werk. Dit betekent:

 • Thuiswerken waar dit kan
 • Samenkomsten zijn verboden, tenzij het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
 • Schud geen handen
 • Nies en hoest in de ellenboog
 • Houd ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Was zo vaak mogelijk je handen
 • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten
 • Blijf thuis als een huisgenoot koorts heeft

Op de website van de Rijksoverheid staan de maatregelen vertaald in onder andere het Pools, Spaans en Engels. Er wordt op het moment gewerkt om de relevante informatie van het RIVM te laten vertalen, zodat deze ook voor arbeidsmigranten begrijpelijk is.

Zorg allereerst voor zoveel mogelijk goede hygiënemaatregelen en hou gepaste afstand tot je zieke huisgenoot. In geval van gezamenlijke huisvesting zoals bijvoorbeeld bij studenten of arbeidsmigranten waarbij meerdere personen besmet lijken te zijn, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders) om verdere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine.

Je werkgever mag voor jou als arbeidsmigrant een zorgverzekering afsluiten en de kosten hiervan inhouden op je loon. Maar de zorgverzekering staat wel op jouw naam en als arbeidsmigrant moet je daarom ook zelf over het zorgpasje beschikken. 

Je werkgever kan je niet dwingen om ziek aan het werk te gaan. Ook moet je werkgever je loon doorbetalen als je niet kunt werken doordat je ziek bent. Afhankelijk van de cao waar je onder valt kunnen er 1 of 2 wachtdagen zijn, waarin je nog niet wordt doorbetaald. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat jouw baas je niet laat doorwerken als je ziek bent, maar je de ruimte en tijd geeft te herstellen, zodat een besmetting van jouw collega's kan worden voorkomen. Ook als werknemer heb jij een zekere verantwoordelijkheid om niet naar werk te gaan bij ziekte- of verkoudheidsverschijnselen: de Rijksoverheid schrijft voor dat inwoners met verkoudheids- of ziekteverschijnselen thuis blijven. Heeft een huisgenoot van jou koorts, dan moet jij ook verplicht binnen blijven.

Op dit moment wordt er in Europees verband bekeken hoe arbeidsmigranten terug kunnen keren naar het land van herkomst en verschillende landen zijn hierover in overleg. Landen lijken bereid te zijn om oplossingen te verzinnen, neem contact op met  de ambassade van jouw land.

De maatregelen die de regering deze week heeft aangekondigd gelden ook voor flexwerkers en uitzendkrachten, waar onder veel arbeidsmigranten. Als arbeidsmigrant kun je dus ook gebruik maken van de beschermende maatregelen. Het kabinet roept werkgevers op om geen mensen te ontslaan. Werkgevers die wel afscheid moeten nemen van arbeidsmigranten moeten hier ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is zeker nodig als je als arbeidsmigrant voor je huisvesting afhankelijk bent van je werkgever. Werkgevers worden opgeroepen om te zorgen voor een alternatief.

Als je geen huist hebt, kun je in aanmerking komen voor opvang in het kader van de Wmo als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het toegangsloket van de centrumgemeenten onderzoekt of je in aanmerking komen voor een plek in de opvang. Als dit het geval is én er is sprake van een (vermoeden van) corona, dan is het belangrijk dat je meldt bij de toegang. Het is aan de opvang – al dan niet in overleg met de gemeente – om een passende plek te vinden.  
Veel landen lijken bereid te zijn om oplossingen te verzinnen, neem contact op met de lokale ambassades.

Het kabinet doet een dringend beroep op werkgevers die veel werken met arbeidsmigranten om hun verantwoordelijkheid te nemen en goed te zorgen voor de gezondheid van arbeidsmigranten, door hen bijvoorbeeld niet op straat te zetten als het werk stopt of de arbeidsmigrant ziek wordt. Dit is in lijn met de oproep van het kabinet om de komende tijd goed voor elkaar te zorgen.

Als je uit een lidstaat van de EU, Zwitserland, IJsland of Noorwegen komt,  mag je in Nederland komen werken. Maatr op weg naar Nederland kun je in sommige landen problemen krijgen bij het oversteken van de grens. Dit probleem wordt in Europees verband aangekaart.

Lees ook de veelgestelde vragen over 'Reizen tijdens de coronacrisis'. En kijk ook op de site van de Rijksoverheid 

Vragen en antwoorden voor werkgevers 

De werkgever is verantwoordelijk voor gezonde en veilige werkomstandigheden. De werkgever kan samen met bedrijfsarts en andere arboprofessionals voor de werkplek zelf maatregelen nemen. De risico’s en maatregelen zijn zeer werkplek-specifiek. Twijfel je over de te nemen maatregelen, neem dan contact op met de GGD. Momenteel geldt voor alle werknemers en werkgevers het advies de (hygiëne)maatregelen die voor iedereen in Nederland gelden strikt op te volgen.

Algemene informatie over het omgaan met het coronavirus op de werkplek is te vinden op de website van het RIVM, Arboportaal.nl en op Rijksoverheid.nl. 

Werkgevers zullen met behulp van hun bedrijfsarts of andere arbo-kerndeskundigen moeten kijken naar hun concrete werksituatie (want die is overal anders) en de risico’s die zich daarbij voordoen. Via het Arbo-inf@ct, het informatiebulletin opgesteld door het RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), wordt voor de arbo-professionals informatie beschikbaar gesteld over de meest actuele inzichten over het coronavirus in relatie tot de werksituatie, beschikbaar via beroepsziekten.nl.

In aanvulling hierop werkt op dit moment op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kring van arbo-deskundigen met diverse achtergronden aan een handzame vertaling van de beschikbare informatie voor specifieke werksituaties. Deze handreiking zal naar verwachting op korte termijn verschijnen en breed gedeeld worden.

In geval van gezamenlijke huisvesting zoals bijvoorbeeld bij studenten of arbeidsmigranten is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders als het een zeer uitgebreide locatie betreft) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine.

Het kan zijn dat iemand griepachtige verschijnselen heeft die mogelijk op het coronavirus kunnen duiden. Deze mensen mogen niet naar hun werk om besmettingen te voorkomen. Hiervoor heeft de RIVM-website voorzorgsmaatregelen opgesteld. De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus, maar kan wel een adviserende rol spelen over de (preventieve) maatregelen om besmetting te voorkomen.

Als de werknemer inderdaad besmet blijkt te zijn met het coronavirus:

 • Informeer of de werknemer kan rekenen op persoonlijke zorg thuis. Houd ook telefonisch contact;
 • Informeer de bedrijfsarts en overleg met je bedrijfsarts en/of arbodienst over de specifieke risico’s en passende maatregelen voor de werkplek (deze zijn voor iedere organisatie anders). Maatregelen die hier bijvoorbeeld uit voort kunnen komen zijn extra reiniging of ventilatie.
 • In geval van gezamenlijke huisvesting zoals bijvoorbeeld bij studenten of arbeidsmigranten is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders indien het een grote situatie betreft) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine.
 • Eventueel kan een geanonimiseerde mededeling worden gericht op alle werknemers met een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de door u genomen/te nemen maatregelen
 • Laat werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen thuiswerken als dit mogelijk is;
 • Let extra goed op kwetsbare werknemers, zoals chronisch zieken. De kans op besmetting met het coronavirus is in de basis voor iedereen gelijk, maar mensen met een kwetsbare gezondheid hebben echter wel meer kans op complicaties gedurende de ziekte. Het is daarom ook begrijpelijk dat deze werknemers wellicht meer angst ervaren. Het is goed om met deze werknemers laagdrempelig in gesprek te gaan.
 • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve)sluiting van de vestiging.

Ja. De BRP/RNI behoort tot de vitale processen, registratie blijft mogelijk. Niet-ingezetenen (arbeidsmigranten) kunnen zich bij een RNI-loket blijven inschrijven. Wel moet je rekening houden met aanpassingen in de dienstverlening van de loketten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanpassingen als dat ze alleen nog inschrijven op afspraak (geen vrije inloop) en geen grote groepen tegelijk. Advies is contact op te nemen met het loket over de mogelijkheden. Uiteraard geldt ook hier: stuur in geen geval zieke mensen naar het loket.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen bij wie de corona-symptomen zijn vastgesteld en niet de mogelijkheid hebben om conform de richtlijnen in quarantaine te verblijven. Gemeenten zullen samen met aanbieders van opvanglocaties kijken wat een passende locatie is om een arbeidsmigrant die besmet is met het coronavirus in quarantaine te brengen. Neem contact op met de desbetreffende centrumgemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Het kabinet roept werkgevers daarnaast op om zich coulant op te stellen en te zorgen voor de gezondheid van hun werknemers, door hen bijvoorbeeld niet op straat te zetten als het werk stopt of de arbeidsmigrant ziek wordt.

Arbeidsmigranten afkomstig uit een lidstaat van de EU, Zwitserland, IJsland of Noorwegen kunnen in Nederland blijven, ook als zij geen werk hebben. Het kabinet roept werkgevers echter op om geen mensen te ontslaan. Werkgevers die wel afscheid moeten nemen van arbeidsmigranten moeten hier ook verantwoordelijkheid voor nemen. Zeker als de arbeidsmigranten voor hun huisvesting afhankelijk zjin van deze werkgever. Werkgevers worden opgeroepen om te zorgen voor een alternatief.

Je kunt contact opnemen met de gemeente of GGD om de mogelijkheid tot een quarantaine opvanglocatie te bespreken.

Nee. Je mag je werknemers niet testen op gezondheidsaspecten. Ook niet om deze gegevens te verwerken. Wel is de werkgever verantwoordelijk voor een goed preventie- en arbobeleid. In dat kader en in lijn met de door de overheid afgekondigde maatregelen is het van belang dat werknemers met ziekte– of verkoudheidsverschijnselen niet naar hun werk komen, maar thuis blijven. 

Meest actuele stand van zaken?