Uitkering

  • Over dit thema

    Je bent ontslagen, heb je recht op WW? Wat gebeurt er als je gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt raakt? Hoe zit het met je AOW als je gaat samenwonen? Nederland kent tal van wetten rond sociale zekerheid. In dit dossier lees je alles over je rechten en plichten.

  • Ons standpunt

    FNV vindt dat bij een solidair Nederland een gedegen sociale zekerheid hoort, en dus een sociaal uitkeringenstelsel. Sociale zekerheid is meer dan alleen een inkomensvoorziening voor hen die niet meer kunnen of hoeven te werken.

    Werk is de beste sociale zekerheid en vormt daarmee ook een herverdeling van investeringen. Denk daarbij aan investeren in opleiding, de combinatie tussen werk en zorg, loopbaanbegeleiding en arbobeleid.

    > Lees de column "Vrijwilligers verdringen betaald werk" van Ben Roodhuizen

Jonge vrouw, steunend op elleboog, bekijkt haar contract.

Veranderingen in 2015

Er gelden in 2015 veel nieuwe regels
voor ontslag, WW en flexibele contracten.

Handige links

Zorgen over je werk of uitkering

Wet Werkloosheid (WW)

Hogere lonen

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Arbeidsgehandicapt

WAO, WIA, Wajong

Gepensioneerd

AOW

Vrijwilligers verdringen betaald werk

Sectorleider Industrie/Agrarisch-Groen Ben Roodhuizen vindt vrijwilligerswerk van groot belang in onze samenleving, maar het mag niet ten koste gaan van echte banen. Hij schreef er een column over.

Verlagen uitkering helpt?

Tandenborstels tellen