Ondernemingsraad en werktijden

  • Over dit thema

    Je werk of je leven

    Werktijden is voor veel or’s het belangrijkste onderwerp. Het raakt mensen erg, ook in de privésituatie. Bovendien heeft de or er instemmingrecht over. Een goed rooster raakt ook de efficiency van het bedrijf.

Artikelen bij Ondernemingsraad en werktijden