Or en veilig werken

  • Over dit thema

    Veilig werken

    Jaarlijks overlijden in Nederland circa honderd werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. Het aantal werknemers dat door een ongeval gewond raakt, is vele malen groter: in 2008 vonden in Nederland zo’n 230.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim plaats. In 4600 gevallen leidde dat tot opname in het ziekenhuis. Alle reden dus voor de vakbond en voor jou als or-lid om hier blijvend aandacht voor te hebben.

  • Ons standpunt

    FNV vindt veilig werk een grondrecht van iedere werknemer. Bovendien is een veilige werksituatie ook in het belang van de werkgever. Daarom moeten werkplekken en werksituaties zodanig in elkaar zitten dat het gevaar voor een ongeval minimaal is. De primaire verantwoordelijkheid  hierin ligt bij de werkgever, maar ook voor de ondernemingsraad (or) dan wel personeelsvertegenwoordiging (pvt) is een actief aandeel weggelegd in het veiligheidsbeleid van een bedrijf.

Veiligheidsbeleid

Downloads voorbeeldformulieren en checks