Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Handleiding FNV contributietarieven 2021

Lees hier alles over de FNV contributietarieven 2021.

Inhoud

 1. Contributietarieven 2021
 2. Voordelen betalen via automatische incasso
 3. Alle lidmaatschapsvormen uitgelegd
 4. Totstandkoming hoogte contributie
 5. Teruggave contributie via werkgever (fiscaal voordeel)
 6. Recht op contributiekorting
 7. Opzeggen lidmaatschap

1. Contributietarieven 2021

De hoogte van de contributie van het FNV lidmaatschap is gekoppeld aan het inkomen en/of werkstatus. De contributiebedragen worden ieder jaar door het Ledenparlement van de FNV vastgesteld. Daarbij houden ze rekening met de inflatie (de contributieverhoging is nooit hoger dan de inflatie) en prijsstijgingen. De contributie wijzigt 2 keer per jaar. Een keer naar aanleiding van het besluit van het Ledenparlement en een keer na aanpassing van het wettelijk minimumloon halverwege het jaar.

De contributie-inkomsten gebruikt de FNV voor:

Collectieve belangenbehartiging (afsluiten cao’s en sociaal plannen), individuele belangenbehartiging zoals rechtshulp en belastinghulp, lobbyen in politiek Den Haag en voor het aanvullen van de stakingskas.

Dit zijn de contributietarieven 2021

Voor betalingen van de contributie via acceptgiro en internetbankieren brengen we maandelijks € 1,00 administratiekosten in rekening.

Bruto maandinkomen € 1.684,80 of hoger

 • Bedrag per automatische incasso: € 17,50
 • Bedrag per acceptgiro/internetbankieren: € 18,50

Bruto maandinkomen tussen € 842,40 en € 1.684,80

 • Bedrag per automatische incasso: € 13,13
 • Bedrag per acceptgiro/internetbankieren: € 14,13

Bewijsstukken voor gereduceerd tarief: kopie van 2 loonstroken; 1 van 5 maanden geleden en 1 van zo recent mogelijk.

Bruto maandinkomen minder dan € 842,40

 • Bedrag per automatische incasso: € 8,75
 • Bedrag per acceptgiro/internetbankieren: € 9,75

Bewijsstukken voor gereduceerd tarief: kopie van 2 loonstroken; 1 van 5 maanden geleden en 1 van zo recent mogelijk.

Tot 23 jaar:

 • Bedrag per automatische incasso: € 2,08 (€ 25,- per jaar)
 • Bedrag per acceptgiro/ internetbankieren: € 3,08 (€ 37,- per jaar)

Vanaf 23 jaar:

 • Bedrag per automatische incasso: regulier tarief
 • Bedrag per acceptgiro/ internetbankieren: regulier tarief

Bewijsstukken voor gereduceerd tarief: niets nodig; berekent de FNV op basis van leeftijd.

Tot 23 jaar:

 • Bedrag per automatische incasso: €2,08 (€25,- per jaar)
 • Bedrag per acceptgiro/internetbankieren: €3,08 (€37,- per jaar)

V.a. 23 jaar:

 • Bedrag per automatische incasso: €2,08 (€25,- per jaar)
 • Bedrag per acceptgiro/internetbankieren: €3,08 (€37,- per jaar)

Bewijsstukken voor gereduceerd tarief: bewijs van inschrijving bij een voltijdopleiding. Alleen een studentenkaart of collegekaart is niet voldoende. De voltijdsstudie mag geen BBL-opleiding zijn.

 • Bedrag per automatische incasso: € 8,75
 • Bedrag per acceptgiro/internetbankieren: € 9,75

Bewijsstukken voor gereduceerd tarief: brief uitkeringsinstantie met ingangsdatum uitkering. Recente uitkeringsspecificatie indien toekenning langer dan 1,5 jaar geleden is.

 • Bedrag per automatische incasso: € 8,75
 • Bedrag per acceptgiro/internetbankieren: € 9,75

Bewijsstukken voor gereduceerd tarief: alleen bij vroegpensioen toekenningsbesluit van uitkerende pensioenfonds. Wettelijke pensioendatum voor verlaging bij toekenning AOW staat in CRM gekoppeld aan de geboortedatum.

De leden die onder de Participatiewet vallen en de leden met een gedeeltelijke Wajonguitkering zonder aanvullend inkomen, kunnen nadat ze het bewijsstuk opsturen/mailen naar het contactcenter in aanmerking komen voor het een aangepaste contributiebedrag van €4,38.

Bewijs: toekenning Indicatie banenafspraak (van het UWV óf een positief advies beschut werk (van het UWV)  óf een kopie van de arbeidsovereenkomst (contract), als daarin staat vermeld dat iemand onder de Participatiewet valt.

Let op: Bij nieuwe leden uit de doelgroep Participatie en gedeeltelijke Wajong zonder aanvullend inkomen geldt het volgende.

Voor leden in de leeftijd van 23 jaar tot AOW leeftijd geldt: het contactcenter schrijft in met het starttarief van de eerste 4 maanden voor € 25,-. Na ontvangst van het bewijsmateriaal (beschikking van toekenning van de uitkering) past het contactcenter het contributietarief aan met terugwerkende kracht (bewijs van de gemeente of UWV).
Voor leden onder de 23 jaar is het tarief van € 2,08 van toepassing. Bij het bereiken van de leeftijd van 23 jaar dient het lid een bewijsstuk te overleggen om in aanmerking te komen voor een aangepast tarief.

De leden die in een schuldsaneringstraject zitten, kunnen gedurende het traject een vrijstelling krijgen van de contributie verplichting. 

Als bewijsstuk vraagt het contactcenter om het door de rechtbank afgegeven bewijs van toelaten tot de regeling of een uittreksel van het Centraal Insolventieregister. 

2. Voordelen betalen via automatische incasso

Je kunt het jaarlijkse contributiebedrag per acceptgiro, internetbankieren of automatische incasso betalen. Bij automatische incasso schrijven we het contributiebedrag maandelijks van de rekening af.

Voordelen van automatische incasso:

 • Het is goedkoper. We brengen namelijk geen extra maandelijkse administratiekosten van € 1,00 in rekening voor de extra werkzaamheden i.v.m. andere betaalwijzen.
 • Het is duurzamer, want we hoeven geen papieren acceptgiro uit te printen.
 • Je hoeft er niet meer aan te denken maandelijks geld over te maken, want het gebeurt automatisch.

Overstappen naar automatische incasso doe je via Mijn FNV. Lees hier meer informatie.

3. Alle lidmaatschapsvormen uitgelegd

A. Introductie aanbieding

 • Eerste 4 maanden voor het totaalbedrag van € 25 (€ 26 bij betaling via acceptgiro).
 • Na 4 maanden automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap. In 2021 is het contributiebedrag standaard € 17,50 per maand.
 • De introductiekorting geldt niet als je overstapt met behoud van lidmaatschapsrechten van een andere vakbond naar de FNV. Daarnaast kunnen studenten een wijziging van tarief aanvragen, omdat het actietarief duurder is dan het studententarief.

B. Jongerenlidmaatschap

 • Geldt voor alle scholieren en studenten tot 23 jaar.
 • Lidmaatschap met reguliere voorwaarden, maar tegen een speciaal jongerentarief van € 2,08 per maand (tarief bij automatische incasso).
 • Gaat automatisch over in een regulier lidmaatschap boven 23 jaar, tenzij tijdig is opgezegd. Vier maanden voor de overgang krijgt het lid een brief met een vooraankondiging van de tariefswijziging. Zo kan die eventueel tijdig opzeggen.

C. Regulier lidmaatschap

 • Begint in principe met een introductieaanbieding van de eerste 4 maanden voor € 25 (€ 26 bij betaling via acceptgiro).
 • Een individuele juridische kwestie, die is ontstaan of voortvloeit uit een feit dat plaatsvond vóór aanvang van het lidmaatschap, nemen we niet in behandeling (zie Algemene voorwaarden inzake voorzienbaarheid).
 • Tijdens het eerste half jaar van het lidmaatschap kan een lid alleen rechtsbijstand aanvragen op voorwaarde dat hij/zij nog minimaal 2 jaar lid blijft. Dit geldt alleen voor een niet voorzienbare kwestie. Om dit te kunnen garanderen, moet het lid de contributie voor 2 jaar vooruitbetalen. Het te betalen bedrag is gebaseerd op het dan geldende maandelijkse tarief. In de 2 jaar is geen mogelijkheid tot het krijgen van contributieverlaging.
 • Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 3 volle kalendermaanden. Daarbij telt de maand waarin de FNV de opzegging ontvangt niet mee.

D. Overschrijving door andere bond naar het ongedeelde deel van de FNV

 • Een lid dat een lidmaatschap heeft bij een andere FNV-bond kan overgeschreven worden (en vice versa). Bij zo’n overschrijving nemen leden hun rechtendatum mee. Dat is de datum waarop men ooit lid is geworden en vanaf wanneer men (juridische) rechten heeft. Ook van andere (niet-FNV) bonden, die juridische hulpverlening bieden bij werk en inkomen, nemen we de rechten over. Dit gebeurt op vertoon van het bewijs van inschrijving bij de huidige bond en een aansluitend lidmaatschap. De einddatum bij de oude bond moet aansluiten op de ingangsdatum bij ons, of deze overlappen.
 • Voor overstap van een FNV lidbond naar het ongedeelde deel moet het lid contact opnemen met de bond waar hij of zij op dat moment staat ingeschreven. Die bond stuurt ons vervolgens een bericht, dat wij verder verwerken.
 • Voor overstap van een niet-FNV bond geldt – in vrijwel alle gevallen - dat het lid zelf dient op te zeggen. Daarbij geldt de geldende opzegtermijn bij de niet-FNV bond. Het lid kan dan overstappen middels een speciaal formulier, dat wij naar het potentiële lid opsturen. Het is niet de bedoeling dat het lid zichzelf alvast aanmeldt.
 • Enige uitzondering op het voorgaande is een overstap van CNV Vakmensen (maar uitsluitend dit onderdeel van het CNV), omdat wij hiermee een afspraak hebben. In dat geval kunnen we bellen om  een lid over te schrijven. Hierdoor blijft de termijn van overschrijven zo kort mogelijk.
 • Bij het overnemen van de rechtendatum vervalt de mogelijkheid tot gebruik maken van de introductieaanbieding (eerste 4 maanden voor € 25). Het lid zal dan direct het reguliere tarief gaan betalen.

Let op: voor de overstap van een FNV lidbond en een (niet-)FNV-bond geldt een andere aanmeldprocedure dan voor gewone inschrijvingen. Overstappende leden kunnen zich niet aanmelden via de FNV-website of andere reguliere aanmeldformulieren. Deze zijn namelijk niet geschikt voor de overstap van een andere bond. Indien leden willen overstappen, moeten ze telefonisch contact opnemen met het Contactcenter via 088 - 368 0 368.

E. ‘Stakingslidmaatschap’

 • Wanneer iemand lid wordt tijdens een staking.
 • De aanmelder moet dan een verklaring tekenen waarin staat dat hij of zij 2 jaar lid blijft.
 • Het lid valt onder de zogenaamde stakingsvoorwaarden. Die houden met name in dat het lid de ontvangen stakingsvergoeding moet terugbetalen bij een opzegging binnen 2 jaar.

F. ’Studentlidmaatschap 23 jaar en ouder’

 • Geldt voor alle voltijd dagonderwijs studenten die 23 jaar of ouder zijn, met uitzondering van studenten op een BBL-opleiding.
 • De student moet een bewijs indienen waaruit blijkt dat hij of zij momenteel ingeschreven staat als student bij een voltijd dagopleiding (een kopie van de studentenkaart wordt nadrukkelijk niet geaccepteerd).
 • De contributie, afhankelijk van betaalwijze, is € 2,08 per maand (automatische incasso) óf € 3,08 euro per maand (acceptgiro).
 • Om direct het verlaagde tarief te betalen, dient de student bij aanmelding een bewijs van inschrijving bij een voltijdopleiding mee te sturen.

4. Totstandkoming hoogte contributie

De penningmeester van de FNV doet jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de contributie. Het Ledenparlement, het hoogste orgaan van de FNV besluit vervolgens over het voorstel. Als deze akkoord is, gaat de nieuwe contributie in.

Wijzigingen van de contributie maakt de FNV bekend via de volgende kanalen:

 • Digitale mailing
 • Schriftelijke mailing naar leden van wie we geen e-mailadres hebben
 • Algemene digitale nieuwsbrief
 • Website
 • Kadernieuwsbrief
 • Bestuurdersnieuwsbrief
 • Interne nieuwsbrief
 • Intranet FNV

5. Teruggave contributie via de werkgever

Met steeds meer werkgevers spreekt de FNV een fiscale regeling af over de vakbondscontributie. Deze wordt vastgelegd in de cao. Hierdoor krijgen leden een deel van de betaalde contributie terug via hun werkgever. Het bedrag wordt in mindering gebracht op het brutoloon en netto uitbetaald. Hierdoor betaalt het lid er effectief geen belasting over. Vaak keert de werkgever het bedrag uit op de loonstrook van de werknemer. Voor teruggave dient een lid een jaaropgave te downloaden en zelf de jaaropgave contributie ondertekend in te leveren bij zijn werkgever. Vaak voor half november. Voor sommige werkgevers en cao’s gelden afwijkende termijnen en soms ook extra interne voorwaarden. Leden kunnen de jaaropgave downloaden via fnv.nl/jaaropgave. Het kan ook via een persoonlijk profiel op fnv.nl/mijnFNV. Mocht het niet lukken, dan kan het lid ook een jaaropgave per post op zijn of haar huisadres krijgen. Hiervoor moet het lid contact opnemen met het Contactcenter via 088 - 368 0 368.

Uitzonderingen op de regel

In een aantal sectoren gaat het terugvragen van de contributie anders:

 • Pensioengerechtigden of uitkeringsgerechtigden: kunnen geen gebruik maken van de regeling. De teruggave van een deel van de vakbondscontributie geldt namelijk alleen voor werkenden.
 • Freelancer of ZZP’er: kunnen de kosten voor het lidmaatschap van de vakbond opvoeren als beroepskosten bij de aangifte inkomensbelasting.
 • WSW: ontvangen de jaaropgave per post in oktober.
 • Motorvoertuigen: ontvangen de jaaropgave per post en moeten hem voor 1 augustus inleveren bij de werkgever.
 • Defensie: leden van Defensie kunnen hun vakbondscontributie niet terugkrijgen via de werkgever. Mocht de AVW Defensie 2018 – 2020 door de leden worden goedgekeurd, dan kan dit wel voor 2020.
 • Brabant Water: leden hoeven niets te doen, de contributie wordt automatisch verrekend.
 • RET NV: leden hoeven niets te doen, de contributie wordt automatisch verrekend.
 • Metaal & techniek (kleinmetaal) of schoonmaak: leden moeten naast de jaaropgave ook een aanvullende verklaring bij de werkgever inleveren. Deze kun je ook downloaden via fnv.nl/jaaropgave.
 • FNV Spoor: bij de NS vult de medewerker het bedrag in van de jaarlijkse contributie via Insite-Personeelszaken-Keuzeplan. Dit gebeurt in het keuzeplan van oktober of een latere keuzeperiode. Jaaropgave is voor eigen administratie en hoeven leden niet mee te sturen.

6. Recht op contributiekorting

Het aanvragen van contributiekorting

Wanneer iemand recht denkt te hebben op contributiekorting of van mening is te veel betaald te hebben, moet deze zelf contact opnemen met onze Ledenservice. Bij elk verzoek om contributiekorting moet het lid vooraf correct bewijsmateriaal aanleveren waaruit blijkt dat de korting rechtmatig is. Dit bewijs moet voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie. Zie voor een volledig overzicht van benodigde bewijsstukken per situatie bij '1. Contributietarieven 2021'. De aanvraag moet het lid samen met een korte motivatie, lidnummer en persoonsgegevens via post of e-mail opsturen. Het e-mailadres delen we met het lid als deze telefonisch hierom heeft gevraagd.

Terugwerkende kracht regeling

Wijzigingen in de contributieregeling kunnen leden maximaal met terugwerkende kracht van 6 maanden aanvragen. De 6 maanden zijn inclusief de maand waarin het stuk is ontvangen. Voorbeeld: de Ledenservice ontvangt op 15 oktober 2021 als bewijsstuk een loonstrook over juni 2021. De terugwerkende kracht datum (max. 6 maanden terug) is eigenlijk 1 mei 2021, maar omdat het bewijsstuk van een latere datum is houden we 1 juni 2021 aan. Stuurt het lid een loonstrook van mei of eerder en bij voorkeur ook een recente loonstrook, dan kunnen we de volledige terugwerkende kracht regeling toepassen.

Niet-werkenden tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een uitkering

Leden met een Wajong/WAO, WW, IOAW, WIA of WWB-uitkering en leden die met vroegpensioen zijn, hebben recht op een verlaagde contributie (in het jaar 2021 is dit € 8,75 per maand). Hiervoor moeten zij een toekenningsbesluit van de uitkeringsinstantie met naam, adres en lidmaatschapsnummer opsturen naar onze Ledenservice (recente uitkeringsspecificatie indien toekenning langer dan anderhalf jaar geleden is).

Wisselend inkomen

Bij verlaagde contributie met wisselende inkomens, vragen we minimaal 3 loonstroken om het gemiddelde te kunnen berekenen.

7. Opzeggen lidmaatschap

 • Zoals bepaald in onze statuten, in artikel 17.5, kan een lidmaatschap alleen schriftelijk en door het lid zelf worden opgezegd. Onder schriftelijk verstaan we ook een elektronische opzegging via e-mail. Tegenwoordig is het ook mogelijk om via fnv.nl/mijnFNV het lidmaatschap op te zeggen.
 • Er geldt een opzegtermijn van drie volle kalendermaanden. In de praktijk houdt dit in dat we een opzegtermijn hanteren van drie volle kalendermaanden, waarbij de maand waarin wij de opzegging ontvangen niet meetelt.
 • Alleen bij uitzonderingen zoals overlijden, ernstige ziekte of opname in een verzorgingstehuis wijken we af van de geldende opzegtermijn en kunnen we eventueel afwijken van de voorwaarde om schriftelijk op te zeggen.
 • We sturen vrijwel altijd een bevestigingsbrief naar het lid, dat het lidmaatschap is opgezegd.