Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Slechte ondernemingsraden in de taxisector

Redactie
Door Redactie 12 februari 2020

Als werkgevers bewust de Wor ondermijnen is er sprake van een economisch delict, oftewel een strafbaar feit. Goed functionerende ondernemingsraden zijn in de taxisector op één hand te tellen.

Taxi

De Wet op de ondernemingsraden (Wor) stelt dat elke werkgever met meer dan 50 werknemers in dienst een inspanningsverplichting heeft om een ondernemingsraad (or) op te starten. Werken er tussen de 10 en 50 werknemers in je bedrijf? Dan is personeelsvertegenwoordiging (pvt) verplicht als een meerderheid van de werknemers dat wil. 

Recht op medezeggenschap 

De or komt op voor de belangen van de werknemers in het bedrijf en zorgt er samen met de werkgever voor dat de cao en de wet worden nageleefd. Medezeggenschap wil zeggen dat werknemers het recht hebben om mee te denken en te beslissen over onderwerpen zoals roosters, ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Een goede or werkt proactief en neemt geen afwachtende houding aan. Vaak gaat het hier mis door een gebrek aan kennis en vaardigheden. Taxibedrijven zijn uiteraard gebaat bij passieve ondernemingsraden. Als grote taxibedrijven al een or hebben, dan zit deze maar al te vaak op schoot bij de directie!  

Taken van de or

De or heeft verschillende taken en rechten, zoals overlegrecht, initiatiefrecht, recht op informatie, advies en instemmingsrecht. Een goede ondernemingsraad zorgt ervoor dat ze gebruikmaakt van een goed en weloverwogen werkplan. In bepaalde situaties (herhuisvesting/faillissement e.d.) doet een or er goed aan om samen met de vakbond te strijden voor een fatsoenlijk sociaal plan.

Wantrouwen in de or

Ondernemingsraden dienen een vertrouwensrelatie op te bouwen met de medewerkers door proactief bijeenkomsten te houden voor alle werknemers in het bedrijf. Bijeenkomsten waarin veelal geluisterd moet worden hoe de werknemers hun werkzaamheden ervaren. Mocht er sprake zijn van collectieve verbeterpunten, dan dient de or hiermee aan de slag te gaan. 

Met een actieve houding geven ze werknemers het gevoel dat ze betrokken worden bij de bedrijfsvoering. Werknemers laten meedenken en meebeslissen is een absolute noodzaak om draagvlak te creƫren, zodat er weloverwogen kan worden overgegaan tot besluitvorming.

Maar niets is minder waar! Werknemers in de taxibranche worden veelal niet betrokken bij werkprocessen en worden door de or maar al te vaak gepasseerd. De werkgever heeft hierdoor vrij spel en kan op deze wijze eenzijdig alles maar door drukken. Or-leden hebben vaak niet door dat een gebrekkige communicatie richting de potentiĆ«le achterban vaak de oorzaak is van wantrouwen in de or. 

Vakbondswerk in de onderneming

In de cao Taxi is geregeld dat leden van de vakbond vakbondswerk mogen uitvoeren in hun bedrijf zonder dat ze in hun positie worden geschaad. Is er bij jouw werkgever geen or of personeelsvertegenwoordiging (pvt) actief en wil je samen met je collega’s weer inspraak krijgen bij je werkgever? Neem dan contact op met FNV Taxi via info@fnvtaxi.nl.