Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Invoering generatiepact Woondiensten mogelijk per 1 januari 2019

Redactie
Door Redactie 12 november 2018

​In de CAO Woondiensten 2017-2018 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een generatiepact, op initiatief van FNV en de andere bonden. Daarbij kunnen corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder met een contract voor onbepaalde tijd minder gaan werken met een redelijk salaris en behoud van volledige pensioenopbouw.

Het pact kent een looptijd van 3 jaar en wordt na 2 jaar geëvalueerd. De vrijgekomen arbeidsuren worden herbezet door jongere werknemers onder de 35 jaar.

Looptijd 3 jaar

Cao-partijen streven ernaar om het generatiepact per 1 januari 2019 in te voeren, onder het voorbehoud dat de Belastingdienst de regeling goedkeurt. Vanaf dat moment kunnen 55-plussers geen extra roostervrije uren meer kopen met hun individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Wij hebben gekozen voor een 80-90-100 regeling. Dit betekent voor de oudere werknemer: 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. De werknemer krijgt voor het aantal uren dat hij minder gaat werken buitengewoon verlof.

Standaard karakter

Het Generatiepact Woondiensten krijgt een zogenaamd ‘standaard karakter’. Dit betekent dat er geen afwijking van deze regeling is toegestaan. Hierop is één uitzondering gemaakt: corporaties die al werken met een eigen generatiepact kunnen deze regeling gedurende de looptijd van het sectorale generatiepact blijven
toepassen tot de eigen regeling afloopt. Corporaties moeten de eigen regeling wel aanmelden via werkgeverszaken@aedes.nl. Daarnaast moet de eigen regeling aansluiten bij de herbezettingsafspraak uit het sectorale generatiepact.

Aanmelden voor deelname

Corporatiemedewerkers die willen deelnemen aan de regeling moeten dit schriftelijk minimaal 4 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum bij hun werkgever aanvragen. De werkgever en werknemer kunnen samen een kortere aanvraagtermijn afspreken. Wij adviseren medewerkers om het nu alvast bij hun leidinggevende te melden als zij mee willen doen met het generatiepact. De P&O-functionaris of financiële administratie kan medewerkers ondersteunen door inzage te geven in de financiële consequenties bij deelname.