Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Kaderwerk & Vereniging: Ontwikkeling nieuw kaderbeleid

Redactie
Door Redactie 19 mei 2020

De werkorganisatie van de FNV is in beweging. De plannen om de organisatie om te vormen en slagvaardiger te maken, krijgen de komende maanden concreet invulling. Een speerpunt hierbij is de introductie van een nieuwe afdeling met de naam Kaderwerk & Vereniging (K&V). Deze afdeling heeft als doel het begeleiden en ondersteunen van kaderleden bij de uitoefening van hun kaderfunctie en ze helpen in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door training.

ledenparlement

Een belangrijke taak van deze nieuwe afdeling is het ontwikkelen van een helder en eenduidig kaderbeleid binnen de FNV. In opdracht van Ingrid Rep, Algemeen Secretaris van de FNV, wordt dit laatste met prioriteit opgepakt.

Opfrissen kaderbeleid

Het huidige kaderbeleid is toe aan een opfrisbeurt. We zijn inmiddels al enkele jaren gefuseerd, maar de verschillende tradities en culturen van de fusiepartners ten aanzien van het kader- en verenigingswerk, zijn nog steeds herkenbaar. Dat vraagt om herijking van het kaderbeleid. Met de herijking zoeken we oplossingen om meer strategisch en beleidsmatig te denken over de inzet van de kaderleden. Hoe kan deze inzet bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen? Welke positie nemen kaderleden binnen de organisatie in? Welke WIDU-aspecten (werving, instroom doorstroom en uitstroom) zijn dan van belang? De eerste verkennende gesprekken over een nieuw kaderbeleid zijn inmiddels gaande. De commissie Kaderwerk van het Ledenparlement speelt hier een belangrijke rol in. En uiteraard worden ook kaderleden betroken bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. Dat doen we o.a. middels een groot kadertevredenheidsonderzoek dat binnenkort plaatsvindt.

Kadertevredenheidsonderzoek

Een sterk en gedragen kaderbeleid komt alleen tot stand als je weet wie je kaderleden zijn en wat hun behoeftes en ervaringen met hun FNV-werk zijn. En er komt balans in wanneer ook medewerkers, bijvoorbeeld bestuurders, consulenten en organizers, hun visie en hun ervaringen met kaderleden delen. Met circa 20.000 kaderleden, 300 bestuurders en nog veel meer consulenten, organizers en andere direct betrokkenen in het land is dit een uitdaging. Dit vereist een Kaderbeleidscyclus waarbij we regelmatig meten hoe we ervoor staan in onze samenwerking en hoe we steeds een adequaat antwoord kunnen formuleren op de veranderende tijden en behoeftes van onze kaderleden én onze werkorganisatie. Om dit te realiseren gaan we om de twee jaar een Kadertevredenheidsonderzoek (KTO) uitvoeren, met het jaar 2020 als nulmeting. Dit kwantitatieve onderzoek wordt aangevuld met diepte-interviews om ook kwalitatieve feedback en resultaten op te halen. 
Het allereerste KTO is in concept gereed en ondergaat momenteel nog een laatste toets door kaderleden (o.a. commissie Kaderwerk van het Ledenparlement). Naar verwachting wordt het KTO eind volgende week uitgezet onder alle kaderleden van wie het e-mailadres bekend is. Het onderzoek loopt circa twee weken. De eerste resultaten van het onderzoek volgen vlak vóór de zomervakantie. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.