Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Kaderwerk & Vereniging: ontwikkeling nieuw kaderbeleid

Redactie
Door Redactie 19 mei 2020

In het plan Focus & Verbinding dat eind 2019 is opgeleverd, werd de nieuwe afdeling Kaderwerk & Vereniging (K&V) geïntroduceerd. Een afdeling die kaderleden begeleidt en ondersteunt bij de uitoefening van hun lokale kaderfunctie, individuele belangenbehartiging en kaderleden helpt te ontwikkelen.

ledenparlement

Daarbij hebben zij ook speciale aandacht voor kaderbeleid binnen de FNV. Deze afdeling moet in de komende maanden vorm én inhoud gaan krijgen. Monica Buiks-Bota, Strategisch adviseur & trainer van de Kaderacademie, is gevraagd om rondom kaderbeleid een voorttrekkersrol in te nemen. Peter de Boer, teamleider bij FNV Academie, zal z’n ervaring inbrengen en het beleidsteam gaan opzetten. Dit alles in opdracht van én nauwe samenwerking met het bestuur (Algemeen Secretaris Ingrid Rep).  

Monica stelt zichzelf graag aan je voor: “Sinds 2009 heb ik in diverse functies binnen de FNV gewerkt. Zo heb ik gewerkt als beleidsadviseur op het vlak van jongeren en de arbeidsmarkt (FNV Jong en FNV Vakcentrale) en heb ik in samenwerking met het ETUI (European Trade Union Institute) jonge bestuurders van Europese bonden opgeleid in het opzetten van acties t.b.v. bestrijding van jeugdwerkloosheid in hun eigen land en sectoren. Ook heb ik onder meer een onderzoeksproject gedaan naar ‘Vrijwilligerswerk zonder Verdringing’ voor de sector Senioren. Momenteel ben ik werkzaam als strategisch adviseur & trainer van de Kaderacademie. Kaderwerk is voor mij het kloppend hart van een gezonde en effectieve FNV, dus ik ben blij dat ik vanuit deze rol daar proactief aan bij mag dragen.”

Opfrissen kaderbeleid

Het huidige kaderbeleid is toe aan een opfrisbeurt. We zijn inmiddels al enkele jaren gefuseerd, maar de verschillende tradities en culturen van de fusiepartners ten aanzien van het kader- en verenigingswerk, zijn nog steeds herkenbaar. Dat vraagt om herijking van het kaderbeleid. Met de herijking zoeken we oplossingen om meer strategisch en beleidsmatig te denken over de inzet van de kaderleden.

Hoe kan deze inzet bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen? Welke positie nemen kaderleden binnen de organisatie in? Welke WIDU-aspecten (werving, instroom doorstroom en uitstroom) zijn dan van belang?

De eerste verkennende gesprekken over een nieuw kaderbeleid zijn inmiddels gaande. De commissie Kaderwerk van het Ledenparlement speelt hier een belangrijke rol in. En uiteraard worden ook kaderleden betroken bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. Dat doen we o.a. middels een groot kadertevredenheidsonderzoek dat binnenkort plaatsvindt.

Kadertevredenheidsonderzoek

Een sterk en gedragen kaderbeleid komt alleen tot stand als je weet wie je kaderleden zijn en wat hun behoeftes en ervaringen met hun FNV-werk zijn. En er komt balans in wanneer ook medewerkers, bijvoorbeeld bestuurders, consulenten en organizers, hun visie en hun ervaringen met kaderleden delen. Met circa 20.000 kaderleden, 300 bestuurders en nog veel meer consulenten, organizers en andere direct betrokkenen in het land is dit een uitdaging.

Dit vereist een Kaderbeleidscyclus waarbij we regelmatig meten hoe we ervoor staan in onze samenwerking en hoe we steeds een adequaat antwoord kunnen formuleren op de veranderende tijden en behoeftes van onze kaderleden én onze werkorganisatie. Om dit te realiseren gaan we om de twee jaar een Kadertevredenheidsonderzoek (KTO) uitvoeren, met het jaar 2020 als nulmeting. Dit kwantitatieve onderzoek wordt aangevuld met diepte-interviews om ook kwalitatieve feedback en resultaten op te halen. 

Het allereerste KTO is in concept gereed en ondergaat momenteel nog een laatste toets door kaderleden (o.a. commissie Kaderwerk van het Ledenparlement). Naar verwachting wordt het KTO in de derde week van juni uitgezet onder alle kaderleden van wie het e-mailadres bekend is. Het onderzoek loopt circa twee weken. De eerste resultaten van het onderzoek volgen vlak vóór de zomervakantie. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.