Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Verregaande maatregelen om jou door de coronacrisis te helpen

Overleg FNV en kabinet succesvol

Nederland maakt bizarre tijden door. Het corona-virus legt een enorme druk op ons land en op ons als mensen. We maken ons zorgen over onszelf, over familie, vrienden of collega’s. Op dat moment zou je je geen zorgen moeten maken over je werk en inkomen. En daarom helpt de FNV je. Wij zijn dichtbij, juist nu afstand nodig is.

Onzekerheid in werk

Op het gebied van werk vraagt het dingen van ons die we niet eerder gezien hebben. Mensen werken massaal thuis, anderen draaien overuren, weer anderen zitten ineens zonder werk en inkomen. En of je nu werknemer, senior, uitkeringsgerechtigde, uitzendkracht of zelfstandige bent: iedereen heeft er mee te maken. Ook werkenden in een kwetsbare positie. Denk hierbij aan mensen met een arbeidsbeperking of arbeidsmigranten die veelal extra kwetsbaar zijn door hun woonsituatie of de aard van hun werk.

Waarde van de vakbond

Dit is hét moment om als FNV, als grootste vakbond van Nederland, te laten zien wat wij belangrijk vinden. Dit is hét moment om op te komen voor alle werknemers en maatregelen te eisen. Voor meer zekerheid op het gebied van werk en inkomen en voor een socialer Nederland. Hét moment om aandacht te vragen voor mensen die wel naar hun werk kunnen of moeten en ineens voor nieuwe uitdagingen staan. Mensen die werk en privé moeten zien te combineren, de immense werkdruk het hoofd moeten bieden en dat terwijl hun verloven misschien wel zijn ingetrokken. Of terwijl ze zich zorgen maken over besmettingsrisico’s en hun eigen gezondheid.

Invloed vakbond op kabinet

Daarom hebben wij in zeer korte tijd grote druk uitgeoefend op het kabinet voor zekerheid van werk en inkomen. Wij willen dat iedereen veilig kan werken. Ook de werknemers in de cruciale beroepen. Dat ieders inkomen op peil blijft, ook voor wie er tijdelijk geen of minder werk is. Of het nu gaat om werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband, om flexkrachten of om zelfstandigen. De FNV wil dat de werkgelegenheid behouden blijft. Dus mogen ondernemingen niet failliet gaan als gevolg van de coronacrisis. Mede dankzij de inspanningen vanuit de FNV heeft het kabinet verregaande maatregelen genomen.

Wat zijn de maatregelen van het kabinet?

Dankzij de FNV liggen er nu de komende maatregelen om de coronacrisis te boven te komen:

 • De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Als jouw werkgever minstens 20% minder om denkt te gaan zetten, kan hij bij het UWV voor een periode van 3 maanden een ‘tegemoetkoming in de loonkosten’ aanvragen. Dit is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Deze maatregel gold oorspronkelijk voor de periode maart-april-mei en is nu verlengd tot en met september. De FNV is tevreden over de verlenging van deze maatregel én de aanpassingen die het kabinet heeft doorgevoerd. Het ontslaan van werknemers is niet vergemakkelijkt, waardoor veel minder mensen zich zorgen hoeven te maken over hun werk en inkomen. Als bedrijven meer dan 20 werknemers willen ontslaan, is daar een akkoord met de vakbonden voor nodig en anders wordt er een boete opgelegd. Als bedrijven minder dan 20 werknemers willen ontslaan, geldt in elk geval de normale ontslagbescherming. Mensen kunnen natuurlijk ook dan aankloppen bij de FNV. Met het pakket aan maatregelen worden er weer miljarden uitgetrokken om banen en inkomens te behouden voor álle werknemers. De FNV heeft zich daar vanaf het begin hard voor gemaakt.
 • Voor zelfstandigen TOZO 1 en 2
  Voor zelfstandigen is er een tijdelijke voorziening voor tenminste 3 kalendermaanden voor inkomensondersteuning. Deze tijdelijke voorziening wordt ook TOZO genoemd: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Deze is ingegaan per 1 maart 2020 voor de duur van 6 maanden, waarbij je in die 6 maanden recht kunt hebben op ondersteuning voor 3 aangesloten kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 augustus 2020. De TOZO is verlengd (TOZO 2) in die zin dat je over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ook ondersteuning kunt krijgen voor 3 kalendermaanden, bovenop de eerdere drie kalendermaanden maart, april en mei. Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult jouw inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

  TVL MKB en TOGS
  Voor ondernemers die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus is de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren in het leven geroepen, oftewel de TOGS. De hoofdactiviteit van deze ondernemingen moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. Het gaat om een bedrag van € 4.000,00. Je kunt alleen de TOGS aanvragen als je tenminste één vestiging hebt met een ander adres dan je privé adres, óf een vestiging die fysiek is afgescheiden van de privéwoning. Het kabinet heeft aangekondigd dat er een opvolger komt voor de TOGS, de tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL MKB). Het gaat om een pakket aan maatregelen ten behoeve van het hardst geraakte MKB, waaronder ook zelfstandigen. Het gaat om dezelfde SBI codes als bij de TOGS. Het is een tegemoetkoming voor vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor drie maanden. De regeling moet nog worden uitgewerkt. Hou onze website in de gaten voor alle ontwikkelingen over deze regeling..

Maatregelen voor de periode na september

De FNV gaat samen met kabinet en werkgevers een werkagenda opstellen om ook de gevolgen van de crisis op lange termijn op te vangen. Onze belangrijkste inzet hierbij is het behoud van werk en inkomen voor alle werknemers. We zullen daarvoor in de komende periode afspraken maken over het voorkomen van gedwongen ontslagen. Dat kan bijvoorbeeld door het eerder met pensioen gaan van oudere werknemers, door de regelgeving rond het vervroegd uittreden, de RVU aan te passen. Jongeren kunnen dan aan het werk blijven of in dienst treden met een vaste baan. Daarnaast zullen mensen als ze tijdelijk geen werk hebben, maximaal worden ondersteund om deze periode goed door te komen door bijvoorbeeld de WW-rechten te verruimen.’

Wij werken keihard door! 

Ondertussen werken we keihard door! Wij als vakbond zijn dichtbij, juist nu afstand nodig is. Voor al die mensen die ons overstelpen met vragen en signalen aan ons doorgeven. We zijn er voor flexwerkers en mensen die zich zorgen maken over veilig en gezond werken. In de afgelopen dagen hebben we tienduizenden telefoontjes binnenkregen en is fnv.nl/corona  met de veelgestelde vragen meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom corona, werk en inkomen en meld je ook aan voor onze corona nieuwsflits. Zo blijf jij op de hoogte van:

 • Hoe kun jij veilig en gezond werken, wat zijn je rechten en plichten?
 • Wat moet je werkgever doen?
 • Wat is het gesprek van de dag?
 • Wat moet je gezien hebben op social media? 

Corona-aanpak in alle sectoren

Samen met de werkgevers gaan we nu snel aan de slag met de uitwerking van maatregelen in de sectoren. Belangrijk is, dat werkgevers, vakbonden en het kabinet samenwerken om de problemen aan te pakken. Waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. We willen hiermee snel tot goede oplossingen komen voor iedereen die werkt. 

Zekerheid van werk en inkomen

Wij vinden dat je werkgever je in dienst moet kunnen houden en zekerheid van inkomen moet kunnen bieden. Zeker nu de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud  bestaat en er andere maatregelen zijn om je werkgever te ontzien. Dit geldt ook mensen met onzeker werk, zoals oproepkrachten, uitzendkrachten en mensen op 0-urencontracten. Het door de regering ingestelde fonds is namelijk voor iedereen bedoeld die op 1 maart 2020 bij zijn/haar huidige werkgever in dienst was.

Ontslagen

Wij hebben gehoord dat al veel uitzendkrachten, mensen op 0-urencontracten en oproepcontracten de afgelopen weken hun werk zijn verloren. Iedereen verdient bescherming van werk en inkomen! We roepen het kabinet dan ook op om iets te regelen voor al die werkenden die tussen wal en schip vallen. Want als er mensen buiten de boot vallen, vindt de FNV dat er voor iedereen een vangnet moet zijn. 

Studenten

Ook maken we ons vanuit FNV Young & United en de LSVb grote zorgen om de financiële positie van studenten als gevolg van de coronacrisis. Daarom vragen we expliciet aan werkgevers van studenten met flexibele contracten dat ook zij aanspraak kunnen maken op hun gemiddelde inkomen via het noodfonds. Bijna 70% van de 18- tot 25-jarigen heeft een onzeker contract zonder vaste uren. 
Deze oproep doen we in het kader van de lopende campagne #NietMijnSchuld, waarin LSVb en FNV Young & United zich samen met vele lokale studentenorganisaties inzetten voor het afschaffen van het leenstelsel en het herinvoeren van de basisbeurs. Door het huidige leenstelsel zijn studenten, meer dan voorheen, financieel afhankelijk van hun bijbaan. 

Gezondheid

Ook willen we bij de werkgevers benadrukken hoe belangrijk het is dat zij coulant omgaan met regels rondom ziekteverzuim, verlof en vakantiedagen. In sommige beroepsgroepen is de eerste dag ziekte voor eigen rekening. Hierdoor gaan mensen met gezondheidsklachten mogelijk toch werken. De gevolgen hiervan kunnen van maatschappelijk belang zijn. 
Ook calamiteitenverlof zou ruimhartig moeten worden toegekend, bijvoorbeeld omdat ouders thuis moeten lesgeven aan hun kinderen. Mogelijk moet er over verzuimbeleid een noodafspraak met werkgevers worden gemaakt.

Sluit je bij ons aan

Voor al die mensen die de FNV harder nodig hebben dan ooit. Die wel wat zekerheid kunnen gebruiken in deze onzekere tijden. Voor die mensen maken wij ons sterk. Juist nu zijn wij dichtbij, juist nu afstand nodig is. Daar hebben we jou bij nodig. Zodat we nog krachtiger staan. Word lid van de FNV. Samen voor zekerheid in onzekere tijden.

Word lid