Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Lees meer over onze cookies
Ik wil informatie op maat (tracking cookies)

Tracking cookies voor informatie op maat: met deze cookies kunnen we de informatie nog beter op je afstemmen. Als je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van onze websites maar kan het wel voorkomen dat bijvoorbeeld opnieuw gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen als je dat al hebt gedaan.

Cao ♥ nodig

Eindbod NFU

De meerdeheid van jullie, de FNV leden, heeft positief gestemd op het eindbod van de werkgeversorganisatie NFU. Dit eindbod is eenzijdig door de NFU neergelegd voor een nieuwe cao UMC’s.

Wat we samen bereikt hebben

Jullie vasthoudendheid en acties de afgelopen maanden hebben er voor gezorgd dat een fors aantal verslechteringen van tafel is. Dat is bereikt door samen in actie te komen. We blijven strijden voor een goede uitwerking van een generatieregeling en de concrete aanpak van de hoge werkdruk. Raden van Bestuur roepen we op om hier in goede samenwerking met ons, per UMC, mee aan de slag te gaan.

Verslechteringen van tafel

Onder druk van jullie acties heeft de NFU de verslechteringen die oorspronkelijk in de inzet stonden, in haar eindbod van tafel gehaald. Verhoging van de leeftijd waarop nachtdiensten en avonddiensten kunnen worden opgedragen, is daar een van.

Loonstijgingen

Er is een hoger loonbod neergelegd. De loonstijgingen lopen nu op naar een totaal van 8,48% over 3 jaar. In 2018 krijgt iedereen er 2,5% bij, per 2019: 2,75% en in 2020: 3%. Een belangrijke eis van medewerkers, het omzetten van het persoonlijk budget in salaris, is gerealiseerd.

Cultuur doorbreken

Het is erg belangrijk dat de cultuur binnen de UMC’s doorbroken wordt, de samenwerking met de werkgevers is daarbij van belang. Het hele onderhandelingsproces met de NFU is de afgelopen maanden zonder enig fatsoen verlopen, met als dieptepunt een onverwacht eindbod in de mail! Dit getuigt van weinig respect naar jou, als medewerker in de UMC.

We zijn er nog niet

Nu er een cao-akkoord ligt, moet er op lokaal niveau veel zaken uitgewerkt worden. We zijn er nog niet dus. Een respectvolle en constructieve samenwerking tussen bonden en de werkgevers is dan van belang. Tijdens de actie is duidelijk geworden dat de cao zeker niet overal wordt nageleefd. Daar gaan we zeker extra op toezien!

De FNV wil haar leden bij de uitwerking van de afspraken betrekken. Wij nodigen jou daarvoor uit. Meld je bij de vakbondsfunctionaris in jouw UMC of wacht de concrete uitnodiging af, om mee te doen in jouw UMC. Samen komen we tot een beter resultaat!

Update december 2018

Op 12 december heeft het overleg tussen de cao-partijen concrete afspraken opgeleverd. Zo gaan we in de UMC’s lokaal afspraken maken over werkdruk.

Regeldruk 

Alle overbodige kwaliteitsindicatoren en administratieve processen worden geschrapt. Niet-verplichte kwaliteitskeurmerken worden afgeschaft. Verplichte kwaliteitskeurmerken worden met de helft gereduceerd tijdens de looptijd van deze cao. Vóór uiterlijk 1 mei 2019 worden schrapsessies in alle UMC’s georganiseerd. 

Opleiden 

Het aantal opleidingsplaatsen wordt versneld uitgebreid, met bijzondere aandacht voor schaarse functies (FZO-functies) en innovatief/vernieuwend opleiden. Daarbij maken de huizen afspraken voor de korte en de langere termijn, met voor de toekomst een accent op anti-cyclisch opleiden. 

Formaties 

Partijen ontwikkelen een hulpmiddel dat inzicht geeft in de formatiebehoefte op de korte (planning) en langere termijn (strategische personeelsplanning). Deze tool leidt tot een goede balans tussen zorgaanbod en personele capaciteit. 

Functiedifferentiatie 

Vóór 1 maart 2019 vindt er overleg plaats over intensivering van taakherschikking (functiedifferentiatie en job carving). Dat is het weghalen van niet-noodzakelijke taken van medewerkers. 

Generatiebeleid 

In januari 2019 maken partijen in het LOAZ nadere afspraken over invulling van generatiebeleid op lokaal niveau. 

Campagne Fuwavaz 

Tijdens de acties voor een goede cao UMC’s hebben onze bestuurders en kaderleden veel met leden in de UMC’s gesproken. Behalve over de cao gingen de gesprekken ook vaak over het functiewaarderingssysteem in de UMC’s, FUWAVAZ. 

Een veelgehoorde klacht in een aantal UMC’s was dat de functietyperingen niet meer kloppen met de feitelijke werkzaamheden. Dat kan ook consequenties hebben voor jouw beloning. Hier wil FNV wat aan gaan doen.  
 

Meer informatie