Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Lees meer over onze cookies
Ik wil informatie op maat (tracking cookies)

Tracking cookies voor informatie op maat: met deze cookies kunnen we de informatie nog beter op je afstemmen. Als je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van onze websites maar kan het wel voorkomen dat bijvoorbeeld opnieuw gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen als je dat al hebt gedaan.

Atv, ouderschapsverlof en PKB

Lees hier alles over atv-dagen, ouderschapsverlof en het Persoonlijk Keuzebudget (PKB).

Atv-dagen

Als werknemer in de Transport en Logistiek heb je recht op 3,5 atv-dag per jaar. De niet ingeroosterde atv-dagen worden op 1 oktober bij je vakantiedagen geboekt.

Inroosteren atv-dagen

In overleg met jou mag je werkgever de atv-dagen inroosteren, zolang dit uiterlijk 3 maanden voor de 1e atv-dag schriftelijk is vastgelegd. Doet je werkgever dit niet, dan bepaal je in principe zelf wanneer jij je atv-dagen opneemt.

Extra atv-dagen

Je hebt recht op 18 extra atv-dagen als je voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

  • Je hebt 30 jaar lang chauffeurs- of andere stressgevoelige werk gedaan.
  • Je viel eerder onder de Cao Goederenvervoer Nederland ("KNV-cao").
  • Je had op 31 december 2016 al recht op deze extra atv-dagen. 

Atv-dagen tijdens ziekte

Stel, je bent een tijd ziek geweest. In die periode had je vakantie gepland en ook waren er atv-dagen ingepland. De atv-dagen ben je kwijt. De vakantiedagen alleen als je hiermee akkoord bent gegaan.

Ouderschapsverlof en PKB

Wanneer kun je in het beroepsgoederenvervoer ouderschapsverlof opnemen en wanneer moet je dit aanvragen? 

Wat zijn de voorwaarden voor ouderschapsverlof?

Als je langer dan 1 jaar in dienst bent bij je werkgever en je hebt een kind dat jonger is dan 8 jaar, dan heb je volgens de wet recht op ouderschapsverlof. Jij en je partner kunnen allebei ouderschapsverlof opnemen en daarmee de zorg voor het kind verdelen. Het ouderschapsverlof is maximaal 26 keer je wekelijkse arbeidsduur. 

Is ouderschapsverlof altijd onbetaald?

Het ouderschapsverlof is in principe onbetaald. Ook vakantiedagen bouw je vaak niet op over je ouderschapsverlof. Maak je gebruik van een levensloopregeling, dan kun je dit tegoed vaak inzetten om je ouderschapsverlof te financieren.

Hoe vraag ik ouderschapsverlof aan?

Het ouderschapsverlof moet je 2 maanden van tevoren schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je geeft dan precies aan vanaf wanneer en hoe je het verlof wil opnemen. Je werkgever moet instemmen met je verlofaanvraag. Alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan je werkgever je vragen om je verlof op een andere dag of tijd op te nemen.

Vanaf 1 januari 2018 heb je een Persoonlijk Keuzebudget (PKB). Het geld uit dit budget mag je gebruiken voor extra vrije dagen, extra loon of voor scholing. Je werkgever stort een deel van de bovenwettelijke vakantiedagen in dit potje. Je mag zelf ook geld in dit potje stoppen. 

Wat telt mee voor het PKB?

Volgens de cao heb je recht op minimaal 24 vakantiedagen per jaar. Werk je parttime, dan heb je natuurlijk recht op een evenredig deel van die 24 dagen.

Je 24 vakantiedagen bestaan uit 20 wettelijke vakantiedagen. Dat is het minimum aantal vakantiedagen waarop je volgens de wet recht hebt. De 4 extra vakantiedagen zijn zogenaamde bovenwettelijke dagen. 2 van deze 4 bovenwettelijke dagen worden vanaf 1 januari 2018 omgezet in geld en in je PKB gestort.

Werk je langer dan 10 jaar bij je werkgever? Of ben je jonger dan 19 jaar of ouder dan 45 jaar? Dan heb je volgens de cao recht op nog meer vakantiedagen. Ook deze extra vakantiedagen worden vanaf 1 januari 2018 omgezet in geld en in je PKB gestort. Je mag er ook voor kiezen je PKB zelf aan te vullen met je brutoloon.

Hoe neem je PKB op?

Bij elke uitbetaling van je loon kun je kiezen of je het tot dan toe opgebouwde PKB-saldo wilt inzetten of niet.

  • Kies je voor vrije tijd? Dan vraag je jouw werkgever (een deel van) je PKB om te zetten in vrije dagen. Per jaar mag je maximaal 18 extra vrije dagen kopen uit je PKB.
  • Kies je voor geld? Dan kun je jouw werkgever vragen (een deel van) je PKB uit te betalen. Het PKB is een brutobedrag.
  • Kies je voor scholing? Je kunt kiezen voor scholing die je nodig hebt voor je werk, maar dat hoeft niet. Je kunt ook kiezen voor een heel andere opleiding of cursus. Verplichte opleidingen (zoals code 95) moeten natuurlijk gewoon door je werkgever worden betaald.

Wat als je het PKB niet heb opgenomen?

Gebruik je het PKB niet of niet helemaal, dan krijg je het PKB-saldo dat overblijft aan het einde van het vakantiejaar volledig uitbetaald. Heb je vanuit je PKB vrije dagen gekocht maar vervolgens niet opgenomen, dan worden ook deze dagen weer omgezet in geld en krijg je ze aan het einde van het jaar alsnog uitbetaald. Het gaat altijd om brutobedragen.
 

  

;