Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Lees meer over onze cookies
Ik wil informatie op maat (tracking cookies)

Tracking cookies voor informatie op maat: met deze cookies kunnen we de informatie nog beter op je afstemmen. Als je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van onze websites maar kan het wel voorkomen dat bijvoorbeeld opnieuw gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen als je dat al hebt gedaan.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Kom je in dienst bij een nieuwe werkgever, dan moet de werkgever jou volgens de cao een schriftelijk contract aanbieden. In je contract staan alle afspraken tussen jou en de werkgever. Bijvoorbeeld over je functie, het salaris en de lengte van de verbintenis.

Proeftijd 

Heb je een contract voor meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar, dan mag de werkgever maximaal 1 maand proeftijd in het contract opnemen. Heb je een tijdelijk contract van 2 jaar of langer of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan mag je proeftijd maximaal 2 maanden duren.

Contract voor onbepaalde tijd 

Een contract voor onbepaalde tijd, ook wel een vast contract genoemd, is een contract waarbij niet is afgesproken wanneer het contract eindigt (met uitzondering van de pensioendatum). Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat je nooit weg kunt bij de werkgever. Je kunt het contract opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. 
Hoe lang die termijn is, staat vaak in het contract. Heb je er niets over afgesproken? Dan schrijft de wet voor dat je opzegtermijn 1 maand is. 

Contract voor bepaalde tijd 

Een contract voor bepaalde tijd, ook wel een tijdelijk contract genoemd, is een contract waarbij je vooraf een looptijd afspreekt. Bijvoorbeeld voor de duur van 6 maanden of 1 jaar. Een werkgever mag je maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden, vallende in een periode van 24 maanden. Als er perioden van minder dan 6 maanden tussen de contracten zitten, tellen deze mee in de zogenaamde keten. 
Een contract voor bepaalde tijd kun je niet altijd tussentijds opzeggen. Dit moet specifiek in je contract zijn opgenomen. Loopt het contract af en blijf je gewoon doorwerken bij deze werkgever? Dan is het contract stilzwijgend voortgezet voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden.

Aanzegtermijn

Heb je een contract van 6 maanden of langer? Dan moet je werkgever je tijdig duidelijkheid geven over de toekomst van je dienstverband. Uiterlijk 1 maand voor afloop van je contract moet de werkgever je schriftelijk informeren of je contract wordt voortgezet of niet, de zogenoemde aanzegtermijn. Doet je werkgever dit niet of te laat, dan moet de werkgever jou een vergoeding betalen. 
De hoogte van de vergoeding hangt af van het moment dat je werkgever aanzegt. Doet de werkgever dit helemaal niet, dan heb je recht op 1 maandloon. Zegt hij 2 weken van tevoren aan, dan heb je recht op een half maandloon. Enzovoorts.

De transitievergoeding is in het leven geroepen om werknemers te compenseren voor het ontslag en om een overgang naar een andere werkgever te vergemakkelijken (bijvoorbeeld als je de vergoeding gebruikt voor scholing). Wanneer je contract op initiatief van je werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd, heb je mogelijk recht op een transitievergoeding. Je contract moet dan wel in elk geval 24 maanden hebben geduurd. 
Neem je zelf ontslag? Dan krijg je geen transitievergoeding. Hoeveel transitievergoeding je krijgt, hangt af van 2 elementen: 

  • Hoe lang je in dienst bent geweest bij de werkgever;
  • De hoogte van je loon.

Wil je weten of jij recht hebt op een transitievergoeding en zo ja, op hoeveel? Neem dan contact op met Stichting VNB