Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Wie in Nederland woont of werkt, is verzekerd volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). Een verzekerde die inkomen heeft, moet AOW-premie betalen. Wie in de 50 jaar voordat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, verzekerd is geweest, krijgt een volledig AOW-uitkering. Wie in deze 50 jaar niet altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt, krijgt een gedeeltelijke AOW-uitkering.

AOW

Bereken jouw geschatte AOW-leeftijd

Voor ieder jaar dat je mist, wordt de AOW met 2 procent gekort. Jarenlang was de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar. Hier is met ingang van 1 januari 2013 verandering in gekomen en sindsdien gaat de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 hangt de AOW-gerechtigde leeftijd af van de levensverwachting. In deze berekeningstool kun je jouw geschatte AOW-leeftijd bekijken.

De AOW-uitkering

De AOW-uitkering is een vast bedrag per maand. Het hangt niet af van wat iemand vroeger verdiend heeft. En ook niet van wat hij/zij nu nog verdient of hoeveel vermogen hij/zij heeft. De AOW-uitkering is netto gelijk aan het minimumloon voor mannen en vrouwen, werkenden en niet-werkenden. De AOW-uitkering heeft wel verschillende uitkeringsbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. Samenwonen wordt gelijkgesteld met huwelijk. Omgekeerd geldt dat gehuwden als alleenstaand worden beschouwd als zij duurzaam gescheiden leven.

Tot 1 januari 2015 kon iemand die samenwoonde of getrouwd was met een partner die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd had, recht hebben op een toeslag op zijn AOW-uitkering. De hoogte van de toeslag was afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Ontving je voor 1 januari 2015 al een toeslag, dan houdt je deze zolang de partner niet teveel verdient.

Er zijn er ook groepen ouderen waar het financieel minder goed mee gaat. Bijvoorbeeld mensen met een AOW- of pensioengat. Het AOW-gat ontstaat omdat je AOW-uitkering later in gaat dan je dacht toen je met prepensioen of VUT ging. Je prepensioen of VUT-uitkering stopt al, terwijl je AOW nog niet ingaat. Ook zijn er mensen met alleen een AOW-uitkering. Lees hierover meer in het onderdeel financieel advies.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW-uitkering maandelijks uit. De vakantietoeslag wordt eenmaal per jaar uitbetaald. Vragen kun je stellen op de webpagina van de SVB.

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Als je geen volledige AOW-uitkering ontvangt, kun je mogelijk een aanvulling krijgen met de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Dit is een bijstandsuitkering. De sociale verzekeringsbank (SVB) heeft een online check waar je kunt zien of je daarvoor in aanmerking komt en op de website van de Rijksoverheid vind je informatie hoe de AOW-uitkering kan worden aangevuld.

Terug naar de homepage