Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Lees meer over onze cookies
Ik wil informatie op maat (tracking cookies)

Tracking cookies voor informatie op maat: met deze cookies kunnen we de informatie nog beter op je afstemmen. Als je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van onze websites maar kan het wel voorkomen dat bijvoorbeeld opnieuw gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen als je dat al hebt gedaan.

Veelgestelde vragen rondom Normalisering

Tijdens bijeenkomsten van FNV Overheid, bleek dat er veel vragen waren rondom de normalisering. Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen terug. Als we in contact met jullie merken dat er nieuwe vragen zijn, dan nemen we die ook op deze pagina op.

De ambtenarenstatus is een bijzondere rechtspositie en is in het leven geroepen om te voorkomen dat de mensen die een ambtelijke functie bekleden, zoals beleidsmedewerker op een ministerie of een gevangenisbewaker, last zouden krijgen van de dubbelrol die de overheid heeft.

Aan de ene kant is de overheid wetgever, dus stelt de regels voor de gevangenisbewaker. Aan de andere kant is de overheid werkgever, want zij betaalt diezelfde bewaker. Omdat de verhouding tussen overheidswerkgever en overheidswerknemer niet gelijkwaardig is, werd er gekozen voor een eenzijdige aanstelling.

De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel, Koser Kaya en Van Hijum, vinden de bijzondere rechtspositie voor de ambtenaren niet meer van deze tijd. Doel van deze wet is om de positie van ambtenaren en werknemers uit de marktsector zoveel mogelijk gelijk te trekken. Het is voornamelijk ook een principiële kwestie.

Ambtenaren hebben nu nog een eenzijdige aanstelling. Dat wordt straks met de nieuwe wet omgezet naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst, zoals ook de werknemers in de marktsector hebben. Door deze wet wordt het burgerlijk wetboek en het cao-recht van toepassing in plaats van de Algemene wet bestuursrecht en de Ambtenarenwet. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij ontslag de regels gaan gelden van het privaatrecht. Er komt geen ontslagbesluit meer waar bezwaar en beroep tegen gemaakt kan worden. Bij het privaatrecht geldt dat ontslag wordt gegeven, afhankelijk van de ontslaggrond, via het UWV of de kantonrechter.

Wat verder wijzigt is dat de huidige rechtspositieregelingen komen te vervallen. Deze worden vervangen door cao’s. Als er op het moment dat de wet in werking treedt nog geen cao is overeengekomen tussen de werkgever en de bonden, dan is overgangsrecht van toepassing en zullen bestaande rechtspositieregelingen tijdelijk blijven gelden.

Een aantal bepalingen uit de Ambtenarenwet blijven bestaan zoals bijv. het integriteitsbeleid, het afleggen van de eed of belofte, nevenwerkzaamheden en de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast blijft de benaming ‘ambtenaar’ bestaan.

Voor medewerkers bij de volgende werkgevers: Rijk, provincies, de gemeenten,  de waterschappen en een aantal begeleidende functies in de Sociale Werkvoorziening. Er is ook een groep medewerkers die nu nog geen ambtenaar zijn, maar straks met de inwerkingtreding van de wet wel, dit zijn de medewerkers van De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

De wet gaat niet gelden voor rechters, officieren van justitie, politieke ambtsdragers, alle defensiemedewerkers, politie, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Deze groep behouden hun publiekrechtelijke aanstelling.

Wij zijn van mening dat deze wet zijn doel voorbij schiet en de situatie niet gelijk zal trekken, maar eerder complexer maakt. Een deel van de ambtenaren blijft de ambtenarenstatus behouden. De mensen die deze status verliezen, krijgen nog met allerlei uitzonderingen te maken, zoals een beperking van hun grondrechten, een eenzijdig vastgesteld ambtelijk statuut en de politiek blijft het voor het zeggen houden binnen de medezeggenschap.

Ook blijft de politieke invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bestaan. Bovendien is de uitvoering van deze wet een kostbare aangelegenheid terwijl voor deze kosten nog geen dekking is gevonden. De overheidsbonden zijn een gerechtelijke procedure gestart waarin zij een op overeenstemming gericht open en reëel overleg eisen tussen de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO), de overheidswerkgevers en Plasterk.

Andere vragen?

Heb jij vragen die je niet op deze pagina kunt terugvinden?

Stuur een e-mail