Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Focuspunten rondom WNRA

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Ondanks dat de FNV zich lang heeft verzet tegen deze wijziging, moeten wij accepteren dat de politiek deze keuze heeft gemaakt. Wij vinden dat na de normalisering de ambtenaar als werknemer wel de bestaande volwaardige (rechts)positie moet behouden, met volwaardige arbeidsvoorwaarden.

In het overleg over de invoering van de normalisering stellen wij daarom de volgende eisen:

1) De normalisering leidt niet tot bezuinigingen

Voorkomen van taakstellingen als gevolg van normalisering en dat de kosten van deze operatie niet ten laste van de arbeidsvoorwaardenruimte van de ambtenaren komen.

2) Arbeidsvoorwaarden worden in stand gehouden en waar mogelijk verbeterd

Uitgangspunt is dat bestaande regelingen uitsluitend technisch worden omgezet en nooit leiden tot verslechteringen, maar juist daar waar mogelijk tot verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden.

3) Normalisering? Dít verstaan wij onder normaal:

  • Loonontwikkeling zonder dictaat van de politiek (dus geen nullijn).
  • Medezeggenschap zonder politiek primaat.
  • Werkzekerheid en loopbaankansen.

4) Bijzonder waar bijzonder nodig is

Ambtenaren blijven voor een deel onder het ambtenaren statuut vallen en ze werken onder een politiek bestuur. Deze bijzondere positie rechtvaardigt bijzondere regelingen, zoals: 

  • Bescherming tegen ontslag vanwege politieke voorkeuren: het moet mogelijk blijven om bezwaar te maken o.a. in geval van reorganisatie en beoordeling in een politieke omgeving.
  • Overleg met vakbonden over de inhoud van het ambtelijk statuut.

5) Versterking van de positie van vakbonden t.b.v. werknemers aan de overlegtafels

  • Vakbonden aan tafel, ook als het gaat om reorganisaties en sociale dialoog.
  • Een overlegprotocol op basis van overeenstemming met een meerderheid van de representatieve vakbonden.
  • Inclusief overleg op lokaal niveau.