Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Dit is de inzet voor de nieuwe cao Metalektro

Bekijk de voorstellen van FNV Metaal en FME

Op donderdag 8 september zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Metalektro gestart. De inzet van FNV Metaal? We willen een aantrekkelijke en moderne cao. Met goede afspraken over eerlijke en gelijke beloning, meer baanzekerheid, werktijden en scholing en gezond met pensioen.

Dit zijn de voorstellen voor de nieuwe cao Metalektro

Dit willen wij

Door de enorme personeelstekorten en de gestegen productievraag wordt er hard gewerkt in de metaal. Ondanks dat leidt de huidige inflatie met de enorme energieprijzen ertoe dat werknemers in de financiƫle problemen komen. Daarom willen we onderstaande punten afspreken.

 • Looptijd 12 maanden
 • Koopkrachtverbetering: boven op de prijscompensatie willen we een loonsverhoging van € 100 per maand voor iedereen (minimaal € 14 per uur is dan gehaald).
 • Een betere beloning van flexibiliteit via een nieuw in te voeren flexibiliteitstoeslag.
 • Eerlijke vergoeding voor reiskosten/online werken (thuiswerken)

Bij de uitruil van seniorendagen naar verhoging van de vakantiedagen in 2009 is er destijds uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar met prepensioen. Nu de pensioenleeftijd 67 is geworden valt deze uitruil negatief uit voor werknemers.

Vrije tijd en de beschikking hebben over je eigen vrije tijd wordt als belangrijke arbeidsvoorwaarde gezien. Verplicht overwerken of niet willen meewerken van werkgever aan een generatiepact of vierdaagse werkweek past niet meer in deze tijd. Dit willen we met onderstaande afspraken voor werknemers herstellen en verbeteren.

 • Uitbreiding met 2 vakantiedagen.
 • De verplichting tot overwerk schrappen.
 • Een verzoek voor een vierdaagse werkweek moet worden toegekend.
 • Het generatiepact definitief in de cao en de ingangsdatum van de variant 80/90/100 gaat naar 60 jaar.
 • De variant 60/80/100 wordt ook een werknemersrecht.

De primaire arbeidsvoorwaarden zijn het domein van de sociale partners. Dit willen we als volgt verduidelijken.

 • Aanpassingen werktijdenregelingen moeten op bedrijfsniveau worden afgesproken met de bij deze cao betrokken vakverenigingen. Daar waar het gaat over de vorm als ook over de beloning.

Met de enorme arbeidsmarkt krapte die in Nederland maar ook in onze buurlanden heerst vinden we het onbegrijpelijk dat we grote groepen werknemers (vakkrachten) geen baanzekerheid bieden in de Metaal. Daarom willen we de volgende afspraak maken.

 • Eerder recht op een contract voor onbepaalde tijd. 9 maanden dezelfde werkzaamheden verrichten bij een werkgever dan heb je recht op een vast dienstverband.

De nieuwe Europese richtlijn geeft aan dat functiegericht scholing en ontwikkeling werktijd is.

Daarbij willen we dat het aangaan van een opleiding nog meer gestimuleerd wordt.

 • Werknemers die een opleiding doen die relevant is voor het uitoefenen van hun functie, doen deze opleiding binnen werktijd. Mocht het niet binnen het rooster passen dan betreft het hier overwerk en wordt het ook als zodanig vergoed.
 • Een werknemer die een opleiding kiest die het arbeidsperspectief verbetert krijgt deze opleiding voor minimaal 50% vergoed van werkgever.
 • Budget Vouchers voor opleidingen verhogen.
 • Verplichte stagevergoeding.

Wij vinden dat werknemers gestimuleerd moeten blijven om lid te zijn/worden van een vakorganisatie. Daarbij willen we de faciliteiten voor de communicatie binnen de bedrijven moderniseren. We zien door digitaliseren een beperking van onze publicatiemogelijkheden.

 • De vakbondscontributie wordt netto vergoed.
 • De vakbonden krijgen faciliteiten op de communicatiekanalen van de werkgever.

 • Doorgaan met financieel fit, loopbaancoaches en 5 x beter.
 • RVU-grens verhogen en indexeren.
 • Indexatie salarisgrenzen.
 • Integratie HP-cao waarbij artikel 4.2.3 ook voor de werknemers uit de basis cao gaat gelden.
 • Verder invulling geven aan de strategische agenda.
 • Onderzoeken die in opdracht van cao partijen nog lopen doorzetten.
 • Minimaal het huidige niveau voor de heffingen van de fondsen.

Meer informatie

Samen voor een goede cao

Een goede cao komt er niet vanzelf. We hebben jou hierbij nodig. Met jouw steun kunnen we weer een mooi cao-akkoord bereiken. En hoe meer leden, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met de werkgevers. Dat is nu nodig, maar ook in de toekomst. Daarom: word lid of maak je collega lid en verdien een tientje! 

Nodig je collega uit