Sociale zekerheid en Zorg

Oudere vrouw telt geld

Sociale zekerheid biedt mensen inkomensbescherming als zij door ziekte, werkloosheid of ouderdom niet kunnen werken. Maar sociale zekerheid omvat nog veel meer. Zo valt het hele zorgstelsel er bijvoorbeeld ook onder.

 

Lees verder...

De sociale zekerheid staat momenteel weer heftig ter discussie. De FNV vindt dat de sociale zekerheid de kans op arbeidsdeelname moet vergroten en inkomensbescherming bieden als arbeidsdeelname door ziekte of werkloosheid (tijdelijk) niet mogelijk is.

Lees verder...

Er zijn zo'n 40 wetten die onder de sociale zekerheid vallen.

De Zorgverzekeringswet regelt de basisverzekering voor wat we curatieve zorg noemen. Zorg waarvan je wordt geacht beter of in ieder geval minder ziek te worden: het ziekenhuis, de huisarts, de apotheek, en dergelijke.
 

Lees verder...

Artikelen

FNV'ers in actie: Stop werken zonder loon!Stop werken zonder loon! www.fnv.nl/zonderloon

In veel gemeenten wordt betaald werk verdrongen. Bijstandsgerechtigden moeten steeds vaker werken zonder loon en zonder uitzicht op een baan. FNV-leden laten daarom steeds meer van zich horen.

Bekijk alle artikelen

Nieuws

Klijnsma moet afspraak over beschut werk nakomen Sociale werkplaatsen in opstand, 11 feb. 2014 Den Haag

Iedereen in Nederland wil dat mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen. Staatssecretaris Klijnsma dreigt afspraken die zij nota bene zélf heeft gemaakt over werk voor mensen met een arbeidsbeper...

Bekijk alle nieuwsberichten

Word abonnee van de FNV Nieuwsbrief

Ezine

Wil je op de hoogte worden gebracht van het laatste nieuws over werk en inkomen?

Wat er verandert er voor Wajongers?

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Bekijk de site van UWV over de gevolgen voor jongeren met een ziekte of handicap (wajong), met korte uitlegfilmpjes.

Volg de FNV ook op

twitter_32    facebook_32    youtube_32