Economie

electriciteitsmasten_300x300

De FNV komt op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Daarom heeft alles wat de FNV doet met economie te maken. Dit thema richt zich specifiek op de overlegeconomie, marktwerking en macro-economisch nieuws.

Lees verder...

Natuurlijk kan de markt veel welvaart, innovatie en werkgelegenheid brengen, maar zonder regulering zullen de commerciële belangen altijd de publieke belangen overwinnen. Een politieke visie over marktwerking in de publieke sector is daarom hard nodig. Het is aan de politiek om de publieke belangen te waarborgen.

Lees verder...

Voor decentrale overheden gaat marktwerking vaak gepaard met nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit Europese wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de aandacht voor (Europese) aanbestedingsprocedures bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Lees verder...

Artikelen

Politiek Den Haag moet ‘tax gap’ laten berekenenZembla - belasting.jpg

Elke euro besparing is 10 euro mislopen aan inkomsten. In het VARA-programma Zembla (25 sept.) bleek nogmaals dat de obsessie voor een kleinere overheid de Nederlandse staat heel veel geld kost. Abvak...

Bekijk alle artikelen

Nieuws

FNV nog niet gerust op daling werkloosheid Ton Heerts, voorzitter FNV

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte op 16 oktober bekend dat het aantal werklozen in september voor de vijfde maand op rij is gedaald. In deze maand was 8 procent van de beroepsbevolki...

Bekijk alle nieuwsberichten

Economie - achtergronden

Lees meer over achtergronden:

Duurzaamheid

Marktwerking

Overlegeconomie

De economische crisis

Succesverhalen Koopkracht en echte banen: mensen in actie voor werkzekerheid en een fatsoenlijk inkomen.

Koopkracht en echte banen

Foto: Dirk Hol

Bezuinigen is geen werk! Mensen hebben genoeg zekerheid, respect en een stabiel inkomen nodig om gewoon goed werk te kunnen leveren. De FNV wil dat werkgevers meer investeren in koopkracht en echte banen. Op onze speciale campagnesite lees je de allerlaatste informatie over acties en activiteiten en hoe je zelf mee kunt doen. Ook vind je hier veel foto's en video's.

Ben je optimistisch over de economie?

Er is veel onrust in de wereld en sommige economen vrezen een nieuwe recessie. Maar Nederland heeft een kleine groei, en de begroting is op orde. Ben je optimistisch over de economie?

reacties

Duurzaam Werken

Duurzaam Werken 150.jpg

Benieuwd hoe andere organisaties en bedrijven het doen? Download het Inspiratieboek en zie hoe anderen duurzaamheid in praktijk brengen.

Inkomens- en koopkrachtbeleid 2011-2015

omslag inkomensnota.liggend.jpg

De nota Inkomensbeleid richt zich primair op de politiek. Doel van de FNV is om te komen tot een rechtvaardige inkomensverdeling. Waarbij ernaar wordt gestreefd dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen.

Inkomens- en Koopkrachtbeleid 2011-2015

Volg de FNV ook op

twitter_32    facebook_32    youtube_32