De nieuwe vakbeweging

de nieuwe vakbeweging

De FNV gaat op in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit worden de uitgangspunten. De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de veranderingen van de samenleving en de beroepsoverstijgende belangen te behartigen van werkende mensen.

lees verder

Artikelen

Pensioen in beweging! Klaar voor de toekomst?Bijeenkomst

Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt d...

Bekijk alle artikelen

Nieuws

Fusiecongressen FNV Ton Heerts, voorzitter FNV

In de week van 6 oktober 2014 vinden de fusiecongressen van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw, FNV Sport en de FNV plaats. Dan nemen deze 5 verenigingen een besluit over de fusie tot één grote,...

Bekijk alle nieuwsberichten

FNV Netwerken

Mensen

FNV-leden met dezelfde doelen of kenmerken kunnen zich organiseren in een netwerk. Op dit moment zijn er 3 netwerken actief: Roze FNV, Vrouwen FNV en Wereldburgers FNV. Via een netwerk kun je samen met anderen de koers van de vakbeweging mede bepalen.