De nieuwe vakbeweging

de nieuwe vakbeweging

De FNV gaat op in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit worden de uitgangspunten. De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de veranderingen van de samenleving en de beroepsoverstijgende belangen te behartigen van werkende mensen.

lees verder

Artikelen

Pensioen in beweging! Klaar voor de toekomst?Bijeenkomst

Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt d...

Bekijk alle artikelen

Nieuws

Wat vind jij van de zichtbaarheid van de FNV? groep mensen

Helaas worden bepaalde groepen nog steeds ongelijk en onrechtvaardig behandeld op de arbeidsmarkt en in onze samenleving. Onder andere vrouwen, migranten en homoseksuelen worden hiermee geconfronteerd...

Bekijk alle nieuwsberichten

FNV Netwerken

Mensen

FNV-leden met dezelfde doelen of kenmerken kunnen zich organiseren in een netwerk. Op dit moment zijn er 3 netwerken actief: Roze FNV, Vrouwen FNV en Wereldburgers FNV. Via een netwerk kun je samen met anderen de koers van de vakbeweging mede bepalen.