De nieuwe vakbeweging

de nieuwe vakbeweging

De FNV gaat op in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit worden de uitgangspunten. De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de veranderingen van de samenleving en de beroepsoverstijgende belangen te behartigen van werkende mensen.

lees verder

Artikelen

Pensioen in beweging! Klaar voor de toekomst?Bijeenkomst

Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt d...

Bekijk alle artikelen

Nieuws

Extra congres moet fusie alsnog mogelijk maken V.l.n.r.: Corrie van Brenk (Abvakabo FNV), Ton Heerts (FNV), Ellen Dekkers (FNV Bondgenoten) op de persconferentie op 14 okt. 2014 in Nieuwspoort

FNV Bondgenoten roept op korte termijn een extra congres bijeen om deze fusie per 1 januari 2015 alsnog te realiseren. Dit extra congres is er op gericht om de voorgenomen fusie van Abvakabo FNV, FNV...

Bekijk alle nieuwsberichten

FNV Netwerken

Mensen

FNV-leden met dezelfde doelen of kenmerken kunnen zich organiseren in een netwerk. Op dit moment zijn er 3 netwerken actief: Roze FNV, Vrouwen FNV en Wereldburgers FNV. Via een netwerk kun je samen met anderen de koers van de vakbeweging mede bepalen.