Cao

  • Over dit thema

    In een cao staan afspraken over je loon, vakantiedagen, verlof, pensioen, opzegtermijn en meer. Het is eigenlijk een soort contract dat geldt voor alle werknemers van een bedrijf of branche. Daarnaast maak je met je werkgever individuele afspraken in je arbeidsovereenkomst.

  • Ons standpunt

    In Nederland vallen acht op de tien werknemers onder een cao. Van de meer dan duizend cao's sluit FNV er zevenhonderd af. Het afsluiten van cao's is dan ook de core-business van FNV. De bond zet zich in om zoveel mogelijk goede afspraken op collectief niveau vast te leggen.

Medezeggenschap in jouw bedrijf

Mijn cao

Weten hoe werktijden, salaris of verlof in cao jouw geregeld zijn? Met de cao-zoeker vind je alle cao's in de sectoren industrie, metaal, vervoer, agrarisch, handel en diensten.

Een cao, hoe werkt dat

Werk en geld

Contributievoordeel in jouw cao

Tot € 70 voordeel per jaar! In veel cao's kun je je je contributie aftrekken van de belasting. Hiervoor lever je aan het eind van het jaar een jaaropgave van je contributie in bij je werkgever. Weten of de regeling ook in jouw cao geldt? Open onderstaande pdf.

Cao: onmisbaar schild tegen onrecht en uitbuiting

Volgens sectorleider Industrie/Agrarisch-Groen Ben Roodhuizen staat de cao zeer ten onrechte, onder druk. Hij schreef er een column over.

Mijn cao

In een cao staan afspraken tussen werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld over arbeidsduur, loon, scholing, vakantie, pensioen en ontslag.

cao-zoeker