Arbeidsparticipatie

prikklok

Het begrip arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces. Arbeidsparticipatie is belangrijk volgens de overheid omdat het ervoor zorgt dat onze welvaartstaat betaalbaar blijft en om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Lees verder...

De FNV vindt dat niet alleen een betaalbare welvaartsmaatschappij het doel is van een hoge participatiegraad, maar dat meedoen een betere garantie op welbevinden is dan niets doen. Volledige participatie betekent niet alleen betaalde arbeid. Als betaalde arbeid te hoog gegrepen is, dan zijn er andere manieren waarop mensen kunnen bijdragen aan de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Er is voor iedereen recht op een geschikte plaats en iedereen heeft bij het zoeken naar deze plaats recht op ondersteuning.

Lees verder...

Arbeidsparticipatie is een zogenaamd 'containerbegrip'.  Er is dus geen specifieke wet- of regelgeving op dit gebied. Er zijn wel veel aanverwante wetten en regelingen te vinden. Denk dan aan de WIA, WW, Wajong en AOW.

Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Artikelen

FNV'ers in actie: Stop werken zonder loon!Stop werken zonder loon! www.fnv.nl/zonderloon

In veel gemeenten wordt betaald werk verdrongen. Bijstandsgerechtigden moeten steeds vaker werken zonder loon en zonder uitzicht op een baan. FNV-leden laten daarom steeds meer van zich horen.

Bekijk alle artikelen

Nieuws

Klijnsma moet afspraak over beschut werk nakomen Sociale werkplaatsen in opstand, 11 feb. 2014 Den Haag

Iedereen in Nederland wil dat mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen. Staatssecretaris Klijnsma dreigt afspraken die zij nota bene zélf heeft gemaakt over werk voor mensen met een arbeidsbeper...

Bekijk alle nieuwsberichten

Volg de FNV ook op

twitter_32    facebook_32    youtube_32

Word abonnee van de FNV Nieuwsbrief

Ezine

Wil je op de hoogte worden gebracht van het laatste nieuws over werk en inkomen?