Catelene Passchier

Aan alles is te merken dat de loopbaan van Catelene Passchier begon in de advocatuur. De vrouw die binnen het bestuur van de FNV verantwoordelijk is voor onder andere arbeidswetgeving en sociaal-economisch beleid, staat bekend als een dossiervreter en een zeer vasthoudende onderhandelaar. Maar voor alles is zij iemand die de wereld van de vakbeweging – zowel nationaal als internationaal – op haar duimpje kent.

Catelene Passchier. Fotograaf: Rebke Klokke. Copyright FNV, 2010

De in Bussum geboren (1954) Passchier vervult een sleutelfunctie binnen het bestuur van FNV, waarvan zij per 1 september 2010 deel uitmaakt. Namens de FNV is zij ook eerste onderhandelaar en ‘wegbereider’ van voor- en najaarsoverleggen en sociale akkoorden met kabinet en werkgevers.

Verbetering positie vrouwen

Na een studie Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht werkt Passchier drie jaar bij het Bureau voor Rechtshulp in de Domstad. Na nog eens zeven jaar als advocaat in Amsterdam, stapt de juriste in 1988 over naar de vakcentrale FNV. Daar houdt zij zich vooral bezig met het verbeteren van de positie van vrouwen. Na 1994 verlegt zij haar werkterrein naar het arbeidsrecht en de arbeidsverhoudingen.

Flexakkoord

Belangrijk wapenfeit uit die periode is Passchier’s bijdrage  aan de tot standkoming van het Flex-akkoord met werkgevers, de vijfjarige Uitzendcao, en de daarop gebaseerde  Wet Flexibiliteit en Zekerheid (1997). Daarover zegt ze nu: ‘Ik hoor de kritiek op deze wet ook wel. Maar destijds was het een zwaarbevochten compromis om paal en perk te stellen aan de toename van ondeugdelijke flexcontracten, en flexibele arbeid letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden.’

Complexe zaken

In haar jaren als beleidsadviseur bij de FNV leert Catelene Passchier de vaak complexe gang van zaken binnen instituties als de SER en de Stichting van de Arbeid uitstekend kennen. Ook maakt zij kennis met het internationale vakbondswerk in Geneve (ILO) en vooral Brussel waar het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) zetelt. In de delegatie van die vakbondskoepel neemt zij deel aan onderhandelingen met Europese werkgevers over o.a. ouderschapsverlof, deeltijd- en uitzendwerk. 

Rol bij Europese Dienstenrichtlijn

Haar verkiezing tot  lid van het dagelijks bestuur ('confederal secretary') van het EVV op het congres in Praag in 2003 komt dus niet helemaal als een verrassing. Onder andere sociale wetgeving,  gelijke behandeling m/v,  anti-discriminatie, migratie en integratie zitten in haar portefeuille, alsmede het vrije verkeer van werknemers en diensten. Wat dat laatste betreft kijkt Passchier met een goed gevoel terug op haar rol in de tot standkoming van de Europese Dienstenrichtlijn. Daar gingen dankzij een succesvolle EVV-lobby en massale acties de scherpe kanten vanaf. Ook voor de Uitzendrichtlijn, die het principe van gelijke behandeling van uitzendkrachten in de hele EU invoert, maakte zij zich sterk. 

Catelene Passchier is gehuwd en heeft twee dochters.