Wat is de FNV?

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is een vereniging van sectoren en bonden. Wij onderhandelen met overheid, werkgevers en andere organisaties om jouw werk en inkomen zo goed mogelijk te regelen. Met duizenden cao-onderhandelaars, loopbaanadviseurs, belastingconsulenten, pensioenadviseurs, juristen en andere deskundigen zetten we jouw belangen en die van je vakgenoten voorop.

FNV congres mei 2013 - Leo Hartveld, dagelijks bestuur

Structuur FNV

Sinds 15 mei 2013 heeft de FNV een nieuwe organisatiestructuur met een ledenparlement, een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Met de nieuwe structuur is de FNV transparanter en democratischer. Wil je meer weten over onze organisatiestructuur? Ga dan naar Organisatie >>   

Statuten en grondslag van de FNV

Gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid van meningsuiting, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Dat zijn de idealen waar de FNV op bouwt. Daarmee is de FNV bij uitstek een emancipatiebeweging. Deze idealen zijn uitgewerkt in de grondslag , een verklaring die de visie op de toekomstige samenleving koppelt aan de sociaaleconomische thema's rond arbeid en inkomen.

De werkwijze van de FNV is beschreven in de statuten (versie april 2014) . De vereniging FNV werd koninklijk goedgekeurd (KB 3 maart 1976, nr. 109). Zij is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40531840.

Weerstandsfonds

Het weerstandsfonds heeft tot doel het geven van financiële ondersteuning ten behoeve van het gecoördineerd arbeidsvoorwaardenbeleid voor alle sectoren en verenigingen die cao’s afsluiten.

Actiefonds

Het actiefonds heeft tot doel het geven van financiële ondersteuning ten behoeve van het algemeen vakbondsbelang. Onder deze financiële ondersteuning kan worden verstaan financiering van incidentele, landelijke protestbijeenkomsten, demonstratieve bijeenkomsten, boycotacties en rechtszaken.

Investeringsfonds

Het investeringsfonds heeft tot doel het geven van financiële ondersteuning ten behoeve van initiatieven en projecten ter versterking van de vakbeweging en verhoging van de organisatiegraad.

Tijdlijn FNV

slogans

In de tijdlijn vind je meer dan 100 jaar historische gebeurtenissen op het vlak van de sociale geschiedenis.

Volg de FNV ook op

twitter_32    facebook_32    youtube_32

Word abonnee van de FNV Nieuwsbrief

Ezine

Wil je op de hoogte worden gebracht van het laatste nieuws over werk en inkomen?