FNV Internationaal

In een globaliserende economie zijn werknemers uit verschillende landen voor hun welvaart afhankelijk van elkaar. Financiële markten, wereldhandel en buitenlandse investeringen verbinden hen wereldwijd en bedrijven zijn multinationals geworden. Internationale samenwerking is voor vakbonden inmiddels essentieel om het leven van werknemers te kunnen verbeteren. Zowel in eigen land als over de grens. Daarvan is de FNV overtuigd.

Mondiale samenwerkingsverbanden

In een klein land dat van export afhankelijk is en waarin meerdere multinationals hun thuisbasis hebben, geeft dat een extra verantwoordelijkheid. De vakbeweging heeft al vanouds haar eigen mondiale samenwerkingsverbanden en de FNV doet daar actief aan mee.

FNV Mondiaal

Via FNV Mondiaal ondersteunt de FNV vakbonden en arbeids-ngo’s in ontwikkelingslanden en in Oost-Europa om in eigen land en in hun eigen context voor werknemers op te komen. Belangrijke thema’s daarbij zijn: Decent Work, vakbondsrechten, internationale handelsvraagstukken, de positie van vrouwen en het uitbannen van kinderarbeid.

FNV Europa

De FNV beïnvloedt niet alleen de Nederlandse politiek, maar ook het Europese beleid .

Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)

De FNV is lid van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV). Het EVV vertegenwoordigt 85 vakbonden en 10 sectorgericht federaties in 36 Europese landen en heeft als doel om de belangen van werknemers op Europees niveau te behartigen. Het EVV oftewel European Trade Union Confederation (ETUC) is opgericht in 1973 en zetelt in Brussel.

Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV)

De FNV Vakcentrale is lid van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV) dat wereldwijd voor werknemers opkomt. Een voorbeeld is de wereldwijde campagne voor Decent Work (gewoon goed werk), met als jaarlijks hoogtepunt de World Day for Decent Work op 7 oktober. De vakbeweging, met al die miljoenen leden op de werkvloer, is als geen andere organisatie in staat om aan een sociale en duurzame globalisering bij te dragen.

Agnes Jongerius praat met flexwerkers voor de poort van vrachtwagenfabriek Scania in Zwolle. Foto Erik Pentenga

Het IVV onderhandelt met internationale instellingen die voor werknemers belangrijk zijn, zoals de Wereldbank en IMF, de VN, de G20 en de OECD, voor meer en betere werkgelegenheid, voor sociale zekerheid en voor de bescherming van vakbondsrechten.

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

Een speciale rol is weggelegd voor de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de VN-organisatie voor arbeidsvraagstukken. Hier formuleren overheden, werkgevers en vakbonden samen internationale verdragen en beleid om de rechten van werknemers te beschermen.

Internationale Beroepssecretariaten (GUF)

De FNV-bonden zijn aangesloten bij internationale vakbondsorganisaties in hun eigen sectoren, de Global Union Federations (GUF’s) ofwel Internationale Beroepssecretariaten (IBS). De GUF’s sluiten met multinationals internationale Framework Agreements af, waarin basisrechten voor alle werknemers in het bedrijf worden gegarandeerd.

De FNV werkt aan dit alles internationaal actief mee. Maar ondersteunt het ook in eigen land, via tripartite overleg, beïnvloeding van de wetgeving, en op de werkvloer met bedrijfsafspraken en cao's.