Nieuw actiemiddel Bureau Beroepsziekten FNV tegen ziekmakende arbeidsomstandigheden

Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) heeft vandaag in samenwerking met FNV Bondgenoten vervoerder Connexxion met een preventieve, collectieve aansprakelijkheidsstelling (afgekort Pre-cash) de wacht aangezegd. Met dit nieuwe actiemiddel willen BBZ en FNV Bondgenoten de ziekmakende arbeidsomstandigheden van een groot aantal buschauffeurs in Friesland en Drenthe verbeteren.

BBZ en FNV Bondgenoten eisen in de aansprakelijkheidsstelling dat Connexxion binnen vier weken orde op zaken stelt. Gaat Connexxion niet op de eis in, dan stapt de FNV naar de rechter. Het gaat om algehele vervanging of verbetering van de cabine en de stoel van taxibusjes van het merk Mercedes Sprinter City die o.a. in Meppel en Hoogeveen rijden. En de minibussen van het merk Frysker die in Leeuwarden en omstreken gebruikt worden. Veel chauffeurs die op deze voertuigen rijden vertonen ernstige lichamelijke problemen die variëren van klachten aan de nek, rug, heupen, benen, knie en arm en hoofdpijn. Sommige chauffeurs slikken dagelijks pijnstillers.

Bondgenotenbestuurder Ed van Eijbergen: “De klachten over de Mercedes-busjes zijn recent en dateren van deze zomer. En niet alleen de chauffeurs klagen, maar ook de passagiers. Met de Frysker-bussen is het al ruim vier jaar hommeles. Over beide voortuigen bestonden trouwens al voor de aanschaf twijfels. Desondanks zette Connexxion de aanschaf door.”

BBZ-directeur Marian Schaapman: “Primaire doelstelling van Bureau Beroepsziekten FNV is werknemers juridisch bij te staan die door een beroepsziekte arbeidsongeschikt zijn geraakt en een groot inkomensverlies lijden.  Via ‘naming en shaming’ proberen we werkgevers te bewegen hun zorgplicht voor werknemers serieuzer te nemen. Pre-cash ligt daar een beetje in het verlengde van, maar is een actievere en dwingender manier om werkgevers bij de les te houden. Ik verwacht dat het niet bij deze ene zaak blijft.”

Onderwerpen:

beroepsziekten

Links