Zorgverlof kort

 • Wat is kortdurend zorgverlof?

  Als je plotseling een ziek kind, zieke partner of ouder moet verzorgen, hoef je daar niet altijd vrij voor op te nemen. Dankzij de Wet arbeid en zorg kun je recht hebben op (deels) betaald kortdurend zorgverlof. Dit verlof is bedoeld voor situaties waarin geen andere oplossing is. Als een ziek kind bijvoorbeeld door je partner of de grootouders kan worden opgevangen, heb je geen recht op dit kortdurend zorgverlof. Je werkgever mag je vragen aan te tonen dat het verlof noodzakelijk is. Alleen als het grote problemen zou opleveren voor je werk, kan hij weigeren.

  Je mag in een jaar tijd maximaal twee keer je werktijd per week als kortdurend zorgverlof opnemen. Als je 32 uur per week werkt, kan je dus per jaar 64 uur opnemen. Deze uren mag je versnipperen.

  Kortdurend zorgverlof wordt meestal gedeeltelijk doorbetaald. In de wet staat dat je werkgever ten minste 70 procent van je loon moet betalen, en minstens het minimumloon. In de cao (of een regeling die met het medezeggenschapsorgaan is overeengekomen) kan van de wettelijke zorgverlofregeling worden afgeweken. Het kan betekenen dat je werkgever je loon volledig doorbetaald, maar ook dat hij je loon helemaal niet doorbetaalt. Ook het aantal zorgverlofdagen kan anders zijn.

   

  Sluit deze vraag
 • Mag ik vrij nemen als mijn dochter ziek is?

  Ja, dat mag. Bij ziekte van je kind, maar ook van je partner of een van je ouders kun je kortdurend zorgverlof opnemen als je zelf voor de zieke gaat zorgen. Dit is in de Wet arbeid en zorg geregeld. Het verlof is per jaar maximaal tweemaal het aantal dagen dat je per week werkt en afhankelijk van de noodzaak om bij de zieke aanwezig te zijn. Je bent verplicht bij de werkgever melden dat je verlof wilt opnemen en hoeveel dagen dat waarschijnlijk gaat duren. De werkgever moet je loon voor ten minste 70 procent doorbetalen.

  De opgenomen dagen tellen niet als vakantiedagen: ze kunnen dus niet van je vakantietegoed worden afgetrokken.

  Sluit deze vraag
 • Mijn dochter is niet ziek maar zwanger en gaat over een paar maanden bevallen. Ik wil graag vrij nemen na de bevalling. Heb ik dan recht op kortdurend zorgverlof?

  Nee, volgens de Wet arbeid en zorg heb je alleen recht op kortdurend zorgverlof bij ziekte van je kind, je partner of een van je ouders.

  Sluit deze vraag