Zorgverzekering

Vragen en antwoorden over zorgverzekering

 • Moet ik een zorgverzekering hebben?

  Iedere Nederlander is verplicht deel te nemen aan een zorgverzekering. Dat is een basisverzekering waarmee nu nog onder meer de kosten van huisarts, ziekenhuisopname, de meeste geneesmiddelen, beperkte fysiotherapie en tot 18 jaar de tandarts gedekt worden. Dit pakket wordt door de overheid vastgesteld. De dekking van de basisverzekering wordt in 2013 waarschijnlijk sterk versoberd. Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, kun je je aanvullend verzekering.

  In veel cao's zijn afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Leden van de FNV kunnen gebruik maken van het voordelige collectieve contract met Menzis.

  Sluit deze vraag
 • Wat zijn de kosten van een zorgverzekering?

  De basisverzekering wordt voor bijna de helft betaald uit een vaste premie. De verzekerde betaalt die vaste (nominale) premie aan de zorgverzekeraar. De overheid betaalt de premie van kinderen tot 18 jaar; ouders betalen hier niets voor.

  Daarnaast betalen verzekerden een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de bijdrage. Deze bijdrage wordt ingehouden op je salaris.

  Voor dit tarief vindt compensatie plaats, werkgevers of een uitkeringsinstantie doen daarvoor een bijdrage. Over deze vergoeding moet belasting worden betaald.
  Als je een laag inkomen hebt, kun je een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering krijgen, dit is een zorgtoeslag. Wie denkt voor deze toeslag in aanmerking te komen, moet contact opnemen met de Belastingdienst.

  Als je een aanvullende verzekering op de basisverzekering neemt, worden de kosten hoger. Die kosten verschillen per verzekeraar in hoogte. In 2013 geldt voor iedereen een eigen risico van 350 euro per persoon per jaar.

  Lees uitgebreide informatie op www.belastingdienst.nl/zvw

  Sluit deze vraag
 • Wat gebeurt er met mijn collectieve zorgverzekering als ik van werkgever verander?

  Je zorgverzekering loopt gewoon door maar je polis gaat over in een polis op individuele basis. Dat betekent dat je de volle premie moet gaan betalen, zonder de collectiviteitskorting.

  Met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar  kun je elders een andere zorgverzekering sluiten. Het hangt af van de polisvoorwaarden van je huidige zorgverzekering of je eerder kunt overstappen. In de meeste polissen zijn bepalingen opgenomen over tussentijdse beëindiging.

  Sluit deze vraag
 • Wat zijn de kosten van mijn zorgverzekering als ik AOW krijg?

  De kosten van de zorgverzekering veranderen niet.

  Sluit deze vraag