Arbeidsongeschiktheid

Informatie over ziekte, herstel en en uitkeringen bij (langdurige) ziekte

 • Wat is precies een re-integratietraject?

  Als je ziek bent, moet je samen met je werkgever proberen zo snel mogelijk weer aan de slag te komen (re-integreren). Binnen de eigen organisatie of misschien daarbuiten. Als de arbodienst of bedrijfsarts denkt dat het langer gaat duren, dan geeft die uiterlijk na 6 weken ziekte een advies over de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

  Na uiterlijk 8 weken maak je met je werkgever een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. Je kiest samen iemand die de uitvoering van het plan begeleidt: de casemanager. Bij de uitvoering van het plan kan je werkgever een re-integratiebedrijf inschakelen.

  Je werkgever maakt een re-integratiedossier waarin alles staat dat wordt afgesproken en gedaan. Bekijk samen regelmatig hoe alles loopt en of het plan moet worden bijgesteld. · Hou ook zelf bij wat je, naast de activiteiten uit het plan van aanpak met je werkgever, doet om te herstellen en weer aan het werk te gaan.

  Na een jaar ziekte is er een verplicht evaluatiemoment tussen jou en je werkgever.

  Ben je na 20 maanden nog niet volledig aan de slag, stel dan samen met je werkgever een re-integratieverslag op. Daarin staat wat er concreet is gedaan en bereikt en wat je daarvan vindt. Als je bij het UWV een WIA-uitkering aanvraagt, moet je dit verslag overleggen

  Alleen als jij en je werkgever genoeg hebben gedaan om jou weer aan de slag te krijgen, volgt eventueel een keuring. Als jullie denken dat het met wat extra tijd nog wel goed komt, kun je aan het UWV vragen om de keuring maximaal 1 jaar uit te stellen.

  Meer informatie >>

  Sluit deze vraag
 • Wat is de re-integratieregeling voor zieke werknemers?

  Werknemers die zich ziek melden, vallen onder de Wet verbetering poortwachter. Deze wet geeft werkgevers en werknemers uitgebreide verantwoordelijkheden voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en WIA-instroom. 

  De werkgever moet aan het begin van de ziekteperiode een plan van aanpak opstellen richting werkhervatting. De werknemer hoort een re-integratieverslag bij te houden. De Arbodienst die door de werkgever wordt ingeschakeld, ondersteunt bij de begeleiding en adviseert over werkhervatting.

  Als ondanks alle inspanningen aan het eind van het tweede ziektejaar het werk niet (volledig) is hervat, vraagt de zieke werknemer een WIA-uitkering aan. Na de aanvraag beoordeelt het UWV of er alles aan gedaan is om ander, aangepast werk te vinden. Zowel de inspanningen van de werkgever als van de werknemer worden getoetst. 

  Het logboek voor zieke werknemers is een handig boekje om bij de houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen je kunt zetten als je langdurig ziek bent. Je kunt dit gratis boekje telefonisch bestellen bij onze afdeling Publieksvoorlichting.

  Klik hier voor de contactgegevens van de FNV.

  Sluit deze vraag
 • Wat is de re-integratieregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten?

  (Gedeeltelijk) arbeidsgeschikten kunnen ondersteuning krijgen bij het vinden van werk. In de wet is geregeld dat de werkgever voor re-integrerende werknemers premiekortingen kan krijgen en eventueel extra subsidie kan aanvragen voor bijvoorbeeld aanpassing van de werkplek, vervoer van en naar het werk of een jobcoach.

  De re-integratiemogelijkheden hangen af van de mate waarin je arbeidsgeschikt bent. Ook hangt het ervan af of je bij je huidige werkgever aan het werk kunt blijven. Werknemers en werkgevers kunnen gebruikmaken van verschillende re-integratie-instrumenten.

  Kijk voor meer informatie op www.blikopwerk.nl

   

   

  Sluit deze vraag
 • Hoe hoog is een WIA-uitkering?

  Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen:

  • De Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA), die krijg je als je niet meer kunt werken. Deze uitkering bedraagt 75 procent van het gemiddelde dagloon dat je verdiende voordat je ziek werd.
  • De uitkering Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), die krijg je als je gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid bent of volledige arbeidsongeschiktheid met kans op herstel. Een WGA-uitkering is een aanvulling op het loon.
  Sluit deze vraag
 • Ik ben al lang ziek. Wanneer krijg ik een WIA-uitkering?

  Iedereen die 2 jaar ziek is, krijgt te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA.

  Je hebt recht op een WIA-uitkering als je voldoet aan de volgende punten:

  • Als je na 2 jaar niet meer dan 65 procent kunt verdienen van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd. Is je loonverlies minder dan 35 procent, dan kom je niet in aanmerking voor een WIA-uitkering.
  • Je hebt er samen met je werkgever alles aan gedaan om weer aan het werk te kunnen.
  • Je krijgt een ziektewetuitkering.

  Kijk voor meer informatie op de website van het UWV .

  Sluit deze vraag
 • Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ik kan mijn huidige werk blijven doen als er een paar aanpassingen worden gedaan. Hoe moet ik dat regelen?

  Als er belemmeringen zijn bij de huidige werkgever door ziekte of een handicap, kun je in aanmerking komen voor ondersteuning. In de wet is geregeld dat de werkgever voor re-integrerende werknemers premiekortingen kan krijgen en eventueel extra subsidie kan aanvragen voor bijvoorbeeld aanpassing van de werkplek, vervoer van en naar het werk of een jobcoach. De re-integratiemogelijkheden hangen af van de mate waarin je arbeidsgeschikt bent. 

  Sluit deze vraag
 • Wat doet een re-integratiebedrijf?

  Een re-integratiebedrijf biedt hulp aan langdurig werklozen en arbeidsongeschikten bij het zoeken naar werk dat aansluit bij hun kennis, vaardigheden en mogelijkheden. De vorm van die begeleiding hangt af van hun situatie en vaardigheden. Het kan gaan om het uitvoeren van een gezamenlijk gemaakt plan van aanpak of het begeleiden bij gesprekken. Maar ook beroepskeuzetesten, sollicitatietrainingen of cursussen. Het doel is altijd iemand weer snel aan de slag te krijgen. 

  Sluit deze vraag
 • Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar ik wil graag werken. Wat moet ik doen?

  (Gedeeltelijk) arbeidsgeschikten kunnen ondersteuning krijgen bij het vinden van werk. Het UWV kan een re-integratiebedrijf voor je inschakelen. Samen met een medewerker van dit bedrijf maak je dan een plan. Daarin staat bijvoorbeeld wat voor werk je kunt doen en naar welke vacatures je gaat zoeken. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen. Als het plan wordt goedgekeurd, betaalt het UWV de kosten.

  Sluit deze vraag
 • Wat is een WGA-uitkering?

  De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Het is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

  Een WGA-uitkering is een aanvulling op je loon. Je  zorgt zelf voor het deel dat je nog wel kunt verdienen. Het uitgangspunt van de WGA is: hoe meer iemand werkt, hoe hoger het inkomen wordt. Je krijgt de uitkering via het UWV .

  Als je minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent en dus nog 65 procent of meer kunt verdienen van je loon, blijf je in principe gewoon in dienst bij je werkgever. Eventueel in een aangepaste functie of op een aangepaste werkplek. Als dit niet kan, dan kan je werkgever na 2 jaar een ontslagvergunning aanvragen en gaan de regels van de Werkloosheidswet of de Wet werk en bijstand gelden.

  Sluit deze vraag
 • Wat voor soort WGA-uitkeringen zijn er?

  Binnen de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) zijn er drie soorten uitkering: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

  Loongerelateerde uitkering
  Als je in 26 van de laatste 36 weken voordat je ziek werd hebt gewerkt, krijg je een loongerelateerde uitkering. Dit geldt ook als je een WW-uitkering had voor je ziek werd. Deze uitkering gaat uit van je vroegere loon, het arbeidsverleden en je eventuele huidige loon.

  Loonaanvullingsuitkering
  Je krijgt een loonaanvullingsuitkering als je geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgt en je ten minste 50 procent verdient van wat je kunt verdienen.

  Vervolguitkering
  De vervolguitkering ten slotte krijg je als je geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgt, niet werkt of minder dan 50 procent verdient van wat je zou kunnen verdienen.

  UWV-informatie

  Sluit deze vraag
 • Hoe hoog is de WGA-uitkering?

  De eerste twee maanden bedraagt de loongerelateerde uitkering 75 procent van het dagloon. Het dagloon kent een maximum en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Daarna is de uitkering 70 procent van het (maximum) dagloon.

  De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering bedraagt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Dit is afhankelijk van je arbeidsverleden. Hoe langer je gewerkt hebt hoe langer de uitkering duurt. Na de loongerelateerde uitkering heb je recht op de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering, afhankelijk van je situatie.

  Op de site van het UWV staan rekenhulpen waarmee je zelf de hoogte van elke WGA-uitkering kunt berekenen.

  Sluit deze vraag
 • Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ik kan mijn huidige werk blijven doen als er een paar aanpassingen worden gedaan. Hoe moet ik dat regelen?

  Als er belemmeringen zijn bij de huidige werkgever door ziekte of een handicap, kun je in aanmerking komen voor ondersteuning. In de wet is geregeld dat de werkgever voor re-integrerende werknemers premiekortingen kan krijgen en eventueel extra subsidie kan aanvragen voor bijvoorbeeld aanpassing van de werkplek, vervoer van en naar het werk of een jobcoach. De re-integratiemogelijkheden hangen af van de mate waarin je arbeidsgeschikt bent. Informeer hiernaar bij het UWV .

  Sluit deze vraag